Site pictogram Tilburgers.nl

Gratis bomen voor Tilburgers op particulier terrein

De gemeente Tilburg stelt gratis bomen beschikbaar voor particulier terrein. Inwoners, maar ook bedrijven, scholen en instellingen in het stedelijk gebied kunnen zich hiervoor aanmelden.

Grondeigenaren kunnen zich tot 29 oktober 2018 opgeven voor één gratis boom van de gemeente. De bomen worden dan dit najaar door de gemeente geplant. Niet elke tuin is geschikt voor de toekomst. Bomen hebben de ruimte nodig. De voorwaarden en de soorten waaruit je kunt kiezen zijn te vinden op de pagina Toekomst bomen.

De nieuw aangeplante bomen krijgen een monumentale status. Dit houdt in dat de boom niet gekapt mag worden. Ook mag er in de direct nabijheid van de boom niet gebouwd of verhard worden. De Gemeente Tilburg hierover: “We willen dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot bomen van monumentale omvang: zogenaamde toekomstbomen. Deze bomen dragen bij aan de vergroening van de stad: wat goed is mens en dier.”

De aanvrager heeft keuze uit verschillende bomen waaronder Walnoot, Esdoorn, Tamme Kastanje, Zilverlinde en nog een heleboel andere soorten.

Er is bij de keuze voor soorten rekening gehouden met de belevingswaarde van de boom, de toegevoegde waarde voor de natuur (zoals bijen, vlinders en vogels) en of het een sterke soort is. De boom wordt na plaatsing eigendom van de grondeigenaar. Die is dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud, zoals snoeien. De gemeente biedt een tegemoetkoming in de kosten van het duurzaam onderhoud van de boom.

Wie een boom wil hebben moet voor 29 oktober 2018 een mail naar natuur_groen@tilburg.nl sturen. Vermeld hierbij dat het gaat om toekomstbomen en de locatie. De gemeente Tilburg komt vervolgens bij je langs om te kijken of de plek geschikt is. Ook kun je dan nog tips krijgen over de te kiezen boom.

Mobiele versie afsluiten