Site pictogram Tilburgers.nl

Griffier Gerard Vrenken Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gerard Vrenken Foto: Gemeente Tilburg

Griffier Gerard Vrenken ontving donderdagmiddag 24 oktober 2019 een Koninklijke Onderscheiding uit handen van Burgemeester Theo Weterings. Tijdens zijn afscheidsreceptie als griffier werd hij benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange werk als griffier bij de Gemeente Tilburg.

Gerard Vrenken maakte in zijn lange loopbaan acht  burgemeesters mee.
“Ik ben op 1 augustus 1972 bij de gemeente begonnen. Als rouleur, recht van de middelbare school. Becht was burgemeester. Een icoon, die kreeg je als jonge ambtenaar niet te spreken. Het portret dat Nico Molenkamp van hem schilderde is treffend. Het is alsof zijn kop door de lijst naar buiten steekt: een en al autoriteit.”

Hij leerde vervolgens ook werken met en onder de burgemeesters Letschert Brokx.

“Brokx was niet de makkelijkste, hij kon hard zijn, maar ging bij zijn aantreden wel iedere medewerker af en iedereen kreeg een hand. Met Kerst en Nieuwjaar zat hij bij de brandweer aan tafel, zo was Brokx ook. Hij was een keiharde werker, die Tilburg echt op de kaart heeft gezet.”
Noordanus en Brokx hadden de meeste overeenkomsten van alle burgemeesters die Gerard Vrenken als baas heeft gehad.
Brokx bracht het elan en het zelfvertrouwen terug in Tilburg. “Als je iets wil, dan moeten we er hard voor knokken. We zijn nu eenmaal niet het mooiste meisje van de klas.”

Dat motto had Noordanus ook, kijkt Gerard Vrenken terug op de vorige burgemeester.

Gerard Vrenken hield en houdt van zijn werk, heeft lol in zijn rol, die in de raadsvergadering van 16 september officieel wordt overgenomen door de nieuwe raadsgriffier Noor Kanters.
“Raadsleden zo goed mogelijk en gedegen informeren, zodat ze hun werk op de beste manier kunnen doen en op een verantwoorde manier besluiten kunnen nemen in het belang van de stad. Dat vond ik mooi.”  zegt hij met een brede lach op het gezicht.

8 november 2018 Gerard Vrenken links naast Burgemeester Weterings tijdens de raadsvergadering. Foto: John Geerts

In 2002 begint Gerard Vrenken als griffier. Als eerste onder het duale stelsel. Raad en college moeten vanaf die datum hun eigen agenda gaan voeren, met gescheiden verantwoordelijkheden. Wethouders zijn geen lid meer van de gemeenteraad.

Recent beleefde Gerard Vrenken een tweede zware periode met de gemeenteraad.
De behandeling van het Chroom-6-dossier. “Het grote verschil met de Midi-affaire was dat het hier niet ging om bestuurlijke fouten in het heden, maar hoe in het verleden met mensen is om gegaan. Waarom zijn destijds in dat tRom project bepaalde signalen niet doorgekomen en hoe kunnen we het nu zo snel mogelijk goed regelen voor de slachtoffers? De raad als geheel wilde dit regelen, zonder dat het politiek zou worden.”

Gerard Vrenken vindt het jammer dat de regeling in de raad bij de behandeling toch nog tot een heftig debat leidde.
“De term achterkamertjes viel. Dat is nooit de intentie geweest. In het presidium is met de fractievoorzitters afgesproken dat er snel duidelijkheid moest komen voor betrokkenen, na het uitkomen van het onderzoeksrapport. Dat is wel binnenskamers afgesproken, maar iedereen was vrij te reageren op de regeling die werd voorgesteld. Alle partijen wilden dit zo snel mogelijk en uiterst secuur afhandelen.”

Zijn taak ziet er nu op. Maar, om nog even het rijtje af te maken:
‘Ook de benoeming van burgemeester Theo Weterings heb ik van dichtbij mogen meemaken. Weer een ander type bestuurder. Zo gaat dat: elke fase van de stad heeft zijn eigen behoefte.’

Meer is te lezen  in het complete interview met Gerard Vrenken.

Mobiele versie afsluiten