Site pictogram Tilburgers.nl

GroenLinks en PvdA Tilburg willen wijkaanpak in Noord, West en Groenewoud intensiveren

Gastbijdrage van Esmah Lahlah (GroenLinks) en Yusuf Celik (PvdA).

Tijdens een gezamenlijke campagnebijeenkomst op zondag 27 februari hebben GroenLinks en Partij van de Arbeid in Tilburg Noord bewoners opgeroepen om te gaan stemmen. ‘’In dit stadsdeel gaan weinig Tilburgers doorgaans stemmen. GroenLinks en PvdA vinden het belangrijk dat de stem van alle Tilburgers goed doorklinkt in de nieuwe gemeenteraad en daarom doen we de oproep om te gaan stemmen’’, aldus lijsttrekkers Esmah Lahlah (GroenLinks) en Yusuf Celik (PvdA). Na de gesprekken met inwoners zijn Lahlah en Celik in gesprek gegaan met de wijkraad Noord.


Wilt u ook een Gastbijdrage op Tilburgers.nl plaatsen? Dat kan! …lees verder

Extra investeringen voor Noord, West en Groenewoud
Voor GroenLinks en PvdA is het belangrijk dat Tilburg voor iedereen een fijne plek is. De voorbije jaren is de gemeente  gestart met een bijzondere aanpak voor de wijken Noord, West en Groenewoud. De gemeente Tilburg moet daarin de komende jaren een ambitieuzere rol nemen vinden GroenLinks en PvdA. ‘’Door extra te investeren in de wijken Noord, West en Groenewoud kunnen we fysieke en sociale verbeteringen in de wijken te weeg brengen. We zien concrete kansen om de bestaanszekerheid en kansengelijkheid in deze wijken te versterken en willen een extra inzet plegen op duurzaam en betaalbaar wonen in gemengde wijken.’’

Iedereen een fatsoenlijk leven
Werk en onderwijs bieden het beste perspectief op een beter bestaan. Daar waar de afstand naar betaald werk te groot is stellen de partijen de basisbaan voor als alternatief, iedereen heeft immers recht op werk. Armoede is een diepgeworteld probleem, het uitgiftepunt van de Voedselbank in Noord wordt zeer gewaardeerd, we koesteren de laagdrempeligheid van dit uitgiftepunt.

Beide partijen zien dat de gestegen energieprijzen zwaar op inwoners drukken. Zij stellen derhalve voor energiearmoede tegengaan door huishoudens die het financieel lastig hebben te ondersteunen in het energiezuinig maken van hun huizen. Dat kan door financiële ondersteuning bij isolatie en verduurzaming maar ook in de vorm van energie-coaches die advies kunnen geven. Hierover werd onlangs al een voorstel van beide partijen in de gemeenteraad aangenomen.

Foto: John Geerts. Foto in de header: Wagnerplein – John Geerts

GroenLinks en PvdA willen dat de stadsverwarmingsleverancier van het Amernetwerk de komende vier jaren meer investeringen gaat plegen in het isoleren van het verouderde netwerk met energieverspillende leidingen en het verbeteren van de woningaansluitingen in Tilburg-Noord.

Betaalbaar wonen
Beide partijen willen iedere Tilburger de kans geven op een betaalbare en verduurzaamde woning. Dit moet tot stand komen door een betere balans te vinden in de woningen in de wijk. “We vinden het belangrijk dat voor inwoners uit de wijk die willen verhuizen naar een andere meer geschikte woning binnen de wijk, hiervoor passende woningen beschikbaar zijn” volgens GroenLinks. Zo moeten er meer betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen, vult de Partij van de Arbeid aan.

Kansengelijkheid en talentontwikkeling versterken
Onderwijs is hét middel om kansen in het leven te vergroten. Daarom willen beide partijen dat de voorzieningen voor goede voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang op orde zijn. Ook willen beide partijen meer basisvoorzieningen en activiteiten voor ouders die dit niet kunnen betalen. We wensen alle kinderen voor hun ontwikkeling een verrijkte schooldag toe. Denk hierbij aan kinderopvang en integrale kindercentra, extra taalonderwijs en huiswerkbegeleiding. Daarnaast willen GroenLinks en PvdA een gratis schoolontbijt beschikbaar maken voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen.

Plannen met, voor en door wijkbewoners
Het gesprek met de wijkraad maakt duidelijk, dat doorbraakinitiatieven van meerwaarde zijn, maar een structureel karakter missen. De Wijkraad geeft aan dat de wijk meer nodig heeft. Basisvoorzieningen en -activiteiten ontbreken nagenoeg. Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten en kansenongelijkheid tegen te gaan, is dan ook meer nodig dan enkele doorbraakinitiatieven. Integrale kindcentra, gratis kinderopvang, een verrijkte schooldag, schooltijdverlenging, huiswerkbegeleiding. Een goede start voor elk kind.

Een doorontwikkeling van het wijkgericht werken, inclusief aandacht voor de rol van de wijkraden, is daarbij noodzakelijk. Het is daarbij van belang dat de gemeente meer aansluit bij bestaande en waardevolle organisaties en initiatieven die er al zijn en de wijken goed kennen.

Mobiele versie afsluiten