Site pictogram Tilburgers.nl

GroenLinks in actie voor gratis fietsenstalling NS-station

Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.

GroenLinks Tilburg zamelt de komende weken handtekeningen in voor een fietsenkelder aan de noordzijde van het station. Hiermee is zaterdag 8 februari een start gemaakt. Samen met Tweede Kamer-lid Jesse klaver werden al ruim 200 handtekeningen opgehaald. Ook via www.groenlinkstilburg.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen. De handtekeningen worden op 10 maart overhandigd aan wethouders Roel Lauwerier (VVD, Parkeren) en Rodney Weterings (PvdA, Spoorzone).

Volgens de partij is de fietssituatie op het Centraal Station onoverzichtelijk, duurt fietsparkeren lang en er is weinig ruimte. Fietsers parkeren daarom steeds vaker op voetpaden rondom het station wat geen fijne situatie is voor fietsers en omwonenden. GroenLinks pleit daarom voor een extra ondergrondse fietsenstallingen aan de Noordzijde van het station en startte hiervoor zaterdag een handtekeningenactie. Wil jij ook een betere fietsenstalling op het Centraal Station? Die bovendien gratis en bewaakt is?  GroenLinks roept de gemeente Tilburg op om dat te realiseren. Hiervoor kun je online een petitie ondertekenen.

fietsenstallingDonderdag 6 februari stuurde de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), op advies van het ‘Fietsberaad’ een brief aan staatssecretaris Mansveld over de problematische situaties met fietsparkeren rondom de NS-stations. Het Fietsberaad stelt in haar advies dat de bereikbaarheid van stations en de kwaliteit van de openbare ruimte ernstig leiden onder de grote hoeveelheden geparkeerde fietsen rond stations. En veel fietsers zijn ontevreden over de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen. Maar ook zie je dat inpandige stallingen, die vaak met overheidsgeld neergezet zijn, niet volledig worden gebruikt.

Het Fietsberaad merkt verder op dat de kosten van stallingen bij stations voor gemeenten sterk toenemen. “Deze moeten helft van de kosten dragen voor de bouw van dergelijke stallingen en ze draaien steeds meer op voor kosten voor exploitatie, handhaving, onderhoud en vervanging. Daarentegen betaalt de NS nu slechts 2% van de kosten van fietsvoorzieningen voor haar klanten aldus het Fietsberaad.”

Het Fietsberaad pleit er voor om de kosten anders te verdelen: een derde voor de NS, een derde voor rekening van de gemeenten en een derde voor het Rijk. Voor NS zou dat neerkomen op zo’n €25 miljoen per jaar.

De NS hebben aangekondigd extra gratis fietsenstallingen aan te willen leggen bij onder meer de stations Breda en Den Bosch, maar vooralsnog niet in Tilburg. Volgens GroenLinks is het juist nu een uitgelezen moment om wel een extra fietsenstalling aan te leggen omdat de Spoorzone aan de noordzijde van het station volop in ontwikkeling is. GroenLinks roept de gemeente daarom op hier in te investeren.

Update: reactie ProRail

Reactie van de woordvoerder van ProRail: “Zoals op alle grote stations in NL heeft Tilburg een bewaakte en een onbewaakte fietsenstalling. Mensen die niet willen betalen, kunnen nu al hun fiets gratis en onbewaakt parkeren bovenop het voormalige postperron.”

“Afgelopen weekend is naar buiten gekomen dat NS reizigers ook in de bewaakte stallingen hun fiets de eerste 24 uur gratis wil laten parkeren. Hiervoor wordt nu ook een proef gedaan op station Amstel die loopt tot 2014. Ik weet niet of NS plannen heeft dit ook op station Tilburg te gaan doen.”

“Samen met NS en gemeenten vinden wij het belangrijk dat reizigers hun fiets rond het station goed kwijt kunnen. Daarom breiden we in heel NL, in goede samenwerking met NS en lokale en regionale overheden, fietsenstallingen uit via het programma ‘Ruimte voor de fiets’. Uitbreiding vindt altijd plaats op basis van co-financiering met de lokale en regionale overheden. De kosten aan ProRail zijde worden volledig gefinancierd door het Rijk.”

“Wij hebben geen standpunt ten aanzien van de brief van het VNG.”

Mobiele versie afsluiten