Site pictogram Tilburgers.nl

GroenLinks organiseert thema-avond over ‘Tiny Houses’

Op woensdagavond 8 februari 2017 organiseert GroenLinks Tilburg samen met Tiny House Nederland en Patricia van Diessen een thema-avond over ‘Tiny Houses’ (kleine huisjes) in Tilburg.

De definitie van een ‘Tiny House’ is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Deze bijeenkomst over het fenomeen ‘Kleine Huisjes’ vindt plaats in het Juttheater, bij de Bouwplaats in de Galjoenstraat 35-37  in Tilburg.

Volgens, ‘Marjolein in het klein’, pionier en ambassadeur van Tiny House Nederland  is haar definitie van deze ‘kleine huisjes’ :  “Een primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Welke bewust worden gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk”. Het is haar missie om Nederland bekend te maken met de filosofie achter de beweging en het wonen in de duurzame, kleine huisjes op meer plaatsen mogelijk te maken.

Tijdens deze thema-avond geeft ‘Marjolein in het klein’ een presentatie en nog enkele andere gasten delen hun ervaringen met ‘kleine huisjes’. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Dat verschilt per mens. Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en vrijheidsbevorderend mogelijk inrichten op een manier die bij jou past? Door te wonen in een Tiny House creëer je ruimte voor het opbouwen van relaties, om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny House is een middel om het leven dat je wenst te realiseren, niet het doel op zich.

GroenLinks wethouder Mario Jacobs die ook ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft zal de situatie in Tilburg toelichten. Wie benieuwd is wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van Tiny Houses, of zelf ideeën heeft en wil weten wat de mogelijkheden zijn, is van harte welkom bij deze bijeenkomst en kan zich aanmelden via de website van GroenLinks.

Er is tijdens de avond voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. En wie nu al een vraag heeft, kan deze ook al via het aanmeldformulier stellen, dan zal deze vraag tijdens de avond aan bod komen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

Mobiele versie afsluiten