Site pictogram Tilburgers.nl

GroenLinks stelt vragen over klachten Sociale Dienst

Maandagmiddag in de commissie Social Stijging heeft Joris Bengevoord, fractievoorzitter van GroenLinks, vragen gesteld over klachten van cliënten over de Sociale Dienst. Deze klachten komen naar voren in een onderzoek van de Klantenraad Werk & Bijstand en gaan over de manier waarop case-managers van de Sociale Dienst omgaan met cliënten.

Wethouder Auke Blaauwbroek wees de klachten, en het verslag van de Klantenraad, stevig van de hand. “U mag ervan uit gaan dat mensen altijd netjes en correct behandeld zullen worden. Cijfers van klanten voor bejegening scoren erg hoog, we zijn de best scorende Sociale Dienst van Nederland. U reageert op meldingen die de klantenraad doet, maar in het verslag staat geen enkele concrete klacht. Ik heb zelf aan de Klantenraad om concrete klachten gevraagd, maar aantal dat binnenkomt is zeer beperkt. Ik vraag me nu wel eens af wat de waarde is van het onderzoek van de Klantenraad. Als klachten niet gespecificeerd worden, worden ze krachteloos. Er is bij sociale zaken een contactpersoon specifiek aangewezen voor de Klantenraad en die is in de laatste anderhalf jaar niet door de Klantenraad benaderd geweest. Ik ben een beetje pissig op dit soort algemene communicatie die zo, op deze manier, de wereld ingegooid wordt.”

Maar wie het verslag er bij pakt, merkt algauw dat het geen onderzoekverslag is, maar de notulen van een reguliere vergadering van de Klantenraad, waarin de klachten en vragen van de voorgaande periode worden besproken.  Verder blijkt ook, dat de meeste klachten niet over de Sociale Dienst gaan, maar over de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen en het Ondernemersloket en het ontbreken van informatie op de website van de gemeente. Dat laatste is met de lancering van de nieuwe website (voor een deel) opgelost.

Mobiele versie afsluiten