Site pictogram Tilburgers.nl

Groot verzet tegen sluiting vijf Tilburgse buurthuizen

De Commissie Maatschappij en wethouder Frenk (Groen Links, o.a. Zorg en Welzijn, Cultuur) hadden hun handen vol tijdens de vergadering in de raadszaal op maandag 17 januari. Het punt was geagendeerd door de SP en TROTS, maar buurtbewoners lieten zich niet onbetuigd. De nota met het collegebesluit liegt er dan ook niet om. Het lijkt erop dat de buurthuizen De Reit, De Boomtak, Hoogvenne, Zorgvlied en Het Vogeltje per 1 juli 2011 onherroepelijk gesloten worden vanwege bezuinigingsmaatregelen.

Aan het begin van de zitting kreeg wethouder Frenk een petitie aangeboden namens verontruste gebruikers van wijkcentrum De Reit. Op de publieke tribune verschenen pamfletten met de leuze: ‘Wijkcentrum De Reit moet openblijven.’

Vervolgens kregen enkele afgevaardigden vanuit de buurthuizen vijf minuten spreektijd. Een greep uit de reacties:

‘Onze voorzieningen worden wegbezuinigd, met name de activiteiten voor ouderen. Ik noem: het stembureau, de kaartclub, het Meer Bewegen voor Ouderen en andere clubjes. De Deeltaxi die mensen meer moeten gaan gebruiken, kost onze ouderen heel veel extra geld. (…) Onze vragen aan wethouder Frenk: ‘Is er contact geweest met de buurtbewoners over deze kwestie? De raad heeft niet gereageerd op onze protesten, betekent dit dat de raad akkoord gaat met voorgenomen besluit?’  (Dhr. Van Berkel, buurtbewoner uit De Reit)

‘Wijkvereniging Zorgvlied wil het pand overnemen tegen de boekwaarde. Volgens de gemeente is dat ‘onmogelijk’. Als onze wijkvereniging het pand wil overnemen tegen de marktwaarde, kunnen wij dat niet betalen. Wij waren wel geshockeerd vanwege het feit dat we in een persbericht moesten lezen dat eigen beheer van ons buurthuis niet mogelijk is!’ (Dhr. Franssen)

‘De Twern moet met huurders en gebruikers gaan zoeken naar vervangende ruimtes voor activiteiten. Wanneer gebeurt dat? (…) Waarom moet er in Tilburg een referendum gehouden worden over de Mall? Laat de gemeente maar eens een referendum houden over de sluiting van de buurthuizen. (…) Hoe zit het met de beloftes van de coalitiepartijen, de beloftes dat er ingezet gaat worden op een sociaal beleid? Ik kijk daarbij speciaal naar de heren Hamming ,Van den Hoven en de partij Groen Links.’ (Dhr. Zwaards, namens De Boomtak)

Kortom: het verzet is groot en vooralsnog lijkt het een verloren strijd omdat de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Groen Links achter de sluiting staan. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, de besturen van de buurthuizen beraden zich op nieuwe acties. De sociaal-maatschappelijke functie is voor hen onbetaalbaar. Een afgevaardigde van het Stadsdeel Adviesraad III West verwoordde dat als volgt: ‘Het meten van ontmoeting mag niet gebaseerd zijn op kille cijfers.’

De ouderenbond KBO uit de wijk De Reit protesteert

Mobiele versie afsluiten