Site pictogram Tilburgers.nl

Grote zilveren legpenning voor Joost Möller

Joost Moller

Joost Möller nam 6 juni officieel afscheid als wethouder van de gemeente Tilburg. Bij die gelegenheid kreeg hij de grote zilveren legpenning van de gemeente.

 De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Peter Noordanus tijdens  Hap Stap in de Interpolistuin. Joost Möller was 6 jaar wethouder voor de VVD, daarvoor zat hij 9 jaar voor deze partij in de raad. De politicus was in totaal bijna 15 jaar betrokken bij het bestuur van Tilburg. Sinds 1999 was hij raadslid, in 2006 werd hij fractievoorzitter van de VVD. Als wethouder had hij economische zaken, werkgelegenheid, evenementen, toerisme, ruimtelijke ordening, vergunningen, ICT en de kermis in zijn portefeuille. Verder was Möller wijkwethouder binnenstad.

Joost Möller heeft zich onder meer ingespannen voor de bouw van Entrada, het Expat Centre Brabant, de realisatie van bedrijventerrein Vossenberg West II en de verkoop van Villa Vredelust en de verkoop van Midi. Joost is zes jaar lang ‘kermiswethouder’ geweest. Hij heeft de kermis verzakelijkt en gezorgd voor duidelijke afspraken tussen gemeente, exploitanten, horeca en binnenstadbewoners. Voor de bekendheid van Roze maandag heeft hij zich persoonlijk ingespannen buiten de gemeentegrenzen. Daarmee heeft hij Roze Maandag landelijk op de kaart gezet.

Mobiele versie afsluiten