Site pictogram Tilburgers.nl

Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies.

In Tilburg Noord wonen ongeveer 22.000 Tilburgers, 10% van de Tilburgse bevolking en daarvan leeft 37% onder de armoedegrens. Voor veel van deze mensen is het leven een zaak geworden van overleven. In Tilburg Noord wonen relatief veel jongeren en veel ouderen. In Stokhasselt is 44% van de bewoners onder de 30 jaar.

Ondanks dat er veel aandacht is voor Tilburg Noord van woningstichtingen, ContourdeTwern, gemeente en andere organisaties, gaat de waardering van de bewoners voor de leefbaarheid achteruit. En ook het imago van Tilburg Noord blijft achter ten opzichte van de rest van Tilburg. Gemiddeld krijgt de leefbaarheid in Tilburg het rapportcijfer 7,3. In Tilburg Noord is de waardering van de leefbaarheid 5,7.

Klik op de afbeelding om het volledige manifest te downloaden
Klik op de afbeelding om het volledige manifest te downloaden.

In het manifest schrijven de wijkraden:

“Het is een crie de coeur, van beide wijkraden naar zichzelf en allen die de maatschappelijke zorg en verantwoordelijkheid hebben, met als doel de situatie in de wijk te verbeteren, om te voorkomen dat we op bepaalde onderdelen afglijden naar Molenbeekse situaties. Het feit dat het nog niet zo erg is als in Randstad. (een opmerking, die we vaak te horen krijgen) mag niet de norm zijn die wij ons moeten willen opleggen. Tenslotte blijft voorkomen beter dan genezen.”

In het document worden analyses gemaakt en maar liefst 40 voorstellen gedaan rond negen thema’s, die in samenhang moeten worden aangepakt. Demografische ontwikkelingen, huisvesting, inkomens- en opleidingsniveau, gezondheid en leefstijl, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid en wijkondersteuning. Het gaat om concrete, aanbevolen acties, nieuwe en al bestaande die extra aandacht nodig hebben.

Enkele van de 40 in het actieplan genoemde acties:

Mobiele versie afsluiten