Site pictogram Tilburgers.nl

Heel misschien een woontorentje op het Van Beurden-terrein

De wijkraden Noordhoek en Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt en de werkgroep bewonersparticipatie Van Gend en Loosterrein (VGL) hebben op 30 december een brief geschreven aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) omdat zij verrast zijn dat er mogelijk een woontoren zal worden gebouwd midden op het VGL-terrein. Deze brief werd op 3 januari 2017 gepubliceerd op de Facebook-pagina van Stadspark013, welke wordt beheerd door de wijkraden.

Echter, navraag bij Johan Dunnewijk, voorzitter van de regiegroep Stadspark013, levert een ander verhaal op. Het gaat om de mogelijke realisatie van een smal woontorentje op het Van Beurden-terrein aan de uiterst westelijke zijde van het VGL-terrein. Of deze er komt hangt er van af of hiervoor een investeerder te vinden is en ook of het in het plan past. Johan Dunnewijk: “Kortom: of die woontoren er komt is voorlopig nog allerminst zeker. Het zal zeker niet morgen zijn. Maar feit is dat het momenteel een onderdeel van de studie is naar de totale inrichting van het 7,5 hectare grote, toekomstige stadspark.”

De opdracht die de regiegroep VGL-terrein in november 2015 van wethouder Berend de Vries kreeg behelsde het via burgerparticipatie op stadsniveau ontwikkelen van een park van 6 hectare groot. De resterende 1,5 hectare wilde de gemeente voor zichzelf behouden om daar een groot leisuregebouw (recreatie-gebouw) inclusief parkeren te realiseren. Over de exacte plek van deze 1,5 hectare bereikten de regiegroep en de wethouder in 2016 in goed overleg een akkoord: hiervoor zou een strook aan de meest westelijk gelegen kant van het VGL-terrein worden vrijgehouden.

Kort geleden is dit standpunt van de kant van de gemeente gewijzigd. En wel in die zin dat wethouder Berend de Vries aan de regiegroep liet weten dat hij bereid was om ook de gereserveerde 1,5 hectare voor het park beschikbaar te stellen. Volgens Johan Dunnewijk een goede zaak voor het park. Maar de gemeente wil hiervoor wel financiële compensatie. Een woontorentje op het Van Beurden-terrein kan voor deze extra financiën zorgen.

Johan Dunnewijk: “De regiegroep vindt het jammer dat de wijkorganen hier nu, zonder ons even naar tekst en uitleg te vragen en ook zonder ons hierin überhaupt te kennen, zo op reageren. Dit terwijl wij in de veronderstelling verkeerden dat we een goede relatie met hen onderhouden. Bovendien, maar dat terzijde: wij kunnen ons soms niet aan de indruk onttrekken dat het voor de desbetreffende wijkvertegenwoordigers nog steeds niet helder is Daniël dat men dit niet accepteert dat het bij het VGL-terrein om brede stadsparticipatie gaat en niet om wijkparticipatie alleen. Anders gezegd: het toekomstige park stelt veel belang in het hebben c.q. ontwikkelen van een goede band met de direct omwonenden, maar wat er wel of niet in het park komt is aan de stad.”

Volgens de wijkraden Noordhoek en Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt en de werkgroep bewonersparticipatie Van Gend en Loosterrein is juist in het verleden de afspraak gemaakt dat de regiegroep bij nieuwe ontwikkelingen zelf contact opneemt met de raden en dat dit niet is gebeurd betreuren zij. Daarom hebben ze besloten de brief aan het College te publiceren op Facebook.

Op vrijdag 3 februari van 16.30 tot 19.00 uur is er een bijeenkomst waarbij de uitgewerkte plannen gepresenteerd worden.

Mobiele versie afsluiten