Site pictogram Tilburgers.nl

Henriëtte de Kok nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Henriette de KokOp woensdag 1 juli 2015 ontving Henriëtte de Kok, directeur van bibliotheek,  een Koninklijke Onderscheiding en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Loco-burgemeester Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg reikte de onderscheiding uit.
Henriëtte de Kok (64) was onder meer werkzaam als rayondirecteur (1981-1995), hoofd sectie Media (1995-1996 en sectiemanager Media en lid van het managementteam (1996-2002) van de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant en bureauhoofd Kunsten en Media van de Provincie Noord- Brabant. Onder leiding van haar heeft de Bibliotheek Midden-Brabant zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve bibliotheekorganisaties van Nederland.

In 2000 adviseerde de commissie Meijer met het oog op grotere doelmatigheid en verbetering van de dienstverlening tot een herstructurering van het openbare bibliotheekwerk: de zgn. basisbibliotheekvorming. Ze gaf leiding aan een 4-tal fusieprocessen.

De afgelopen jaren is de Bibliotheek Midden-Brabant uitgegroeid tot een netwerkorganisatie. Met het oog op de toekomst is Henriëtte de Kok een groot pleitbezorger geweest van een bibliotheek die haar maatschappelijke doelen samen met een (lokaal) netwerk aan organisaties realiseert. Zij zocht voortdurend naar verbinding van de Bibliotheek Midden-Brabant met andere maatschappelijke partners in de gemeenten waar de Bibliotheek Midden-Brabant actief is. Verder wordt met het onderwijs intensief samengewerkt en tevens wordt de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek. De bibliotheek Tilburg Centrum is in 2011 uitgeroepen tot de ‘beste-buiten-de-deur-werkplek van Tilburg’.
Voorts heeft de aflopen jaren kwaliteit een centrale plaats in de organisatie gehad. De organisatie is gecertificeerd. Vanaf 2009 is meer dan 1,2 miljoen op de subsidieverstrekking bezuinigd. Onder leiding van Henriëtte de Kok is de bestaande dienstverlening ingrijpend vernieuwd door een nieuw concept toe te passen.
Ze is een onvermoeibaar ambassadeur van de bibliotheek als centrum van vrije toegang voor iedereen. Haar inzet voor de bibliotheek van de toekomst was onvermoeibaar en in het hele land gezien en geprezen.
Zij ontplooide/ontplooit de volgende (al dan niet beroepsgerelateerde) vrijwillige activiteiten: 1997 – 2002 lid van de Adviescommissie Kunsten van de provincie Noord-Brabant 1999 – 2002 voorzitter van de Stuurgroep LiBra (Literair informatiepunt Brabant) 1999 – 2002 penningmeester van de Kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99 te Boxtel 2009 – 2014 voorzitter van de Stichting Tilburg Dansstad 2010 – 2013 lid van de EMEA Regionaal Councel (2010-2012) en bestuurslid van het Consortium
Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (2010-heden) van het Online Computer Library Center(OCLC) Het OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband van bibliotheken, waaraan ruim 12.000 bibliotheekorganisaties deelnemen. Daarnaast was decoranda lid van de Stuurgroep Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur.

2010 – heden bestuurslid van de Stichting PICA. Deze stichting bevordert en stimuleert de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening in Nederland. De stichting subsidieert projecten en activiteiten die samenwerking tussen bibliotheken bevorderen 2011 – heden voorzitter van de commissie Digitale Bibliotheek (2011-2013) en bestuurslid (2013-heden van de Vereniging Brabantse Bibliotheken 2011 – heden voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Biezonderwijs. Onder deze Stichting vallen 8 scholen voor speciaal onderwijs met een totaal aantal leerlingen van ca. 1900. De stichting heeft 550 medewerkers in vaste dienst.
Bij de beoordeling van het voorstel zijn de activiteiten van betrokkene dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie als voorzitter van de Stichting Bibliotheek Midden-Brabant, als ook de overige maatschappelijke nevenactiviteiten, die ten goede komen aan de samenleving, in aanmerking genomen. Vanwege haar totale verdiensten, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats ter gelegenheid van haar pensionering.

Mobiele versie afsluiten