Site pictogram Tilburgers.nl

Herdenking twee jaar corona in Noord-Brabant

Herdenking 2 jaar Corona bij de Hasseltse Kapel, links burgemeester Theo Weterings en rechts de Commissaris van de Koning Ida Adema    Foto: Joris Buijs Gemeente Tilburg

Op zondag 27 februari 2022 werd  tijdens de schemering bij de Hasseltse Kapel in Tilburg twee jaar corona herdacht. Voor de tweede maal op rij is tijdens een bijeenkomst met afwisselend programma stilgestaan bij de Brabanders die overleden zijn aan het virus. Ook werd aandacht gevraagd voor hen die als long covidpatiënt nog jarenlang te maken zullen hebben met corona.

Burgemeester Weterings en Commissaris van de Koning Adema stonden op ingetogen wijze stil bij de impact van het virus dat tot de dag van vandaag voelbaar is in onze samenleving.
“Op 27 februari 2020 was de eerste patiënt met corona in een Nederlands ziekenhuis een feit. De start van een ongekende crisis. Een crisis waarvan de gevolgen voelbaar waren in elke provincie, in elke stad en elk dorp. Nieuwe woorden als OMT, kuchschaamte, huidhonger en lockdown zijn aan ons woordenschat toegevoegd. Zeer uiteenlopende emoties van saamhorigheid en naastenliefde tot onbegrip en frustratie domineerden vaak het maatschappelijke gesprek.” stelt Theo Weterings, burgemeester van Tilburg.

“Het is van belang om te herdenken, om niet te vergeten wat we met elkaar hebben meegemaakt en hoe dit de samenleving van nu heeft gevormd. Ik ben ervan overtuigd dat we er in zullen slagen om in Nederland en Brabant met corona te leren leven, zonder te vergeten welk leed het heeft veroorzaakt.”

Commissaris van de Koning Adema benadrukte het belang van in contact blijven met elkaar. “Corona was en is een sociale crisis, een economische crisis en een gezondheidscrisis. Bestaande problemen in onze samenleving kwamen scherper naar voren. Corona vraagt om een gesprek, een gesprek over omgang met elkaar. Over wat voor soort samenleving wij willen zijn, in Brabant en in Nederland.”

Mobiele versie afsluiten