Site pictogram Tilburgers.nl

Herinrichting NS-Plein klaar voor de Tilburgse Kermis

nsplein_close-1024x658
Schets van de inrichting na oplevering

De herinrichting van het NS-Plein start eind maart en is klaar voor de kermis. Het plein krijgt een nieuwe inrichting tussen de Enschotsestraat en de Lange Nieuwstraat. Het plan is gemaakt in overleg met bewoners en belanghebbenden. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd.

“Het plein wordt nu een beetje doods genoemd”, zegt ontwerper Gijs Breeman. “De klankbordgroep met omwonenden gaf aan meer groen te willen.” Er komt een kleine stadstuintje, waarin het kermispaardje een prominente plaats krijgt. Er komt meer groen rondom het plein, maar er is rekening gehouden met de kermis. De verlaging zal verdwijnen en een groot deel van het plein wordt verhard. Tijdens de herinrichting wordt het NS-Plein van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Op deze manier kan er een betere aansluiting worden gemaakt op de andere plannen binnen de Spoorzone. Er is veel aandacht besteed aan de levendigheid en het groen rond het plein. Het NS-plein krijgt aan de buitenkant een groene rand met bomen en een haag. Ook bij de ‘punt’ komt nieuw groen. Op de rest van het plein blijft parkeren mogelijk.

Voordat de gemeente eind maart aan de slag gaat, voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit aan de leidingen in de omgeving. Ook worden er aantal bomen gerooid. Hiervoor is een kapvergunning verleend.

Om de overlast te beperken, heeft de gemeente de aanpassingen opgedeeld in 3 fasen. Als eerste aan de beurt is de westelijke rijbaan bij de Koepelhal, tussen de Lange Nieuwstraat en het spoorviaduct. Deze rijbaan is dan helemaal afgesloten. Tijdens deze fase is het alleen mogelijk om vanaf de Spoorlaan richting het NS-Plein te rijden. De Burgemeester Brokxlaan is dan bij het NS-Plein in beide richtingen 4 weken dicht. Tijdens de tweede fase is alleen verkeer mogelijk van de Spoorlaan richting het NS-Plein. Bij de Burgemeester Brokxlaan komen tijdelijke verkeerslichten. Vanaf het zuiden kunnen auto’s links de Brokxlaan inrijden. Vanaf de Brokxlaan is het alleen mogelijk om linksaf te slaan richting de Besterdring. Ook deze situatie duurt 4 weken. Als laatste gaat het plein zelf op de schop. Naar verwachting is alles half juni klaar.

De gemeente past tegelijk met het NS-Plein de kruising Besterdring – Molenstraat aan. Dit kruispunt moet veiliger worden. Deze werkzaamheden starten 20 april en zijn 8 mei klaar.

De gemeente Tilburg wil eventueel belangstellenden informeren over de uitvoering en de planning. Daarom organiseert de gemeente Tilburg op woensdag 11 februari van 19:00 tot 20.30 uur een inloopavond in het Deprezgebouw aan de Lange Nieuwstraat 172. Medewerkers van de gemeente beantwoorden dan vragen. Een vertegenwoordiger van de nutsbedrijven geeft uitleg over hun activiteiten.

Mobiele versie afsluiten