Site pictogram Tilburgers.nl

Het Tilburgs Alternatief: PvdA blijft faliekant tegen

participatieladderMaandag 8 september vergaderde de commissie Sociale Stijging over de uitvoering van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. De discussie werd afgetrapt door een inspreker: Joost Kaper, Interim Bestuurder van de vakbond Abvakabo FNV. Hij stelde dat de gemeente ervoor kiest om mensen die nu een beschutte werkplek hebben, te laten vallen en dat deze mensen ‘achter de geraniums’ terecht zullen komen met een bijstandsuitkering. Op vragen van raadslid Joris Bengevoord (GroenLinks) zei hij: “Het is moeilijk om met werkgevers afspraken te maken over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Bijval kreeg hij van raadslid Orkun Baytemir (PvdA), die al een paar dagen eerder een persbericht had gepubliceerd waarin de PvdA Tilburg protesteert tegen de afschaffing van ‘beschut werk’. Dit leverde een stevige discussie op tussen Orkun Baytemir, Joris Bengevoord en wethouder Erik de Ridder (CDA).

orkun baytemir
Orkun Baytemir

Orkun Baytemir: “Dit voorstel sluit mensen uit, daar zijn we erg van geschrokken. We maken ons zorgen om het beschutte werk: we spreken over mensen die behoefte hebben aan extra structuur en begeleiding. Dit stuk maakt geen menselijke afwegingen alleen financiële. Je hebt niet begrepen met welke mensen je te maken hebt. Ik krijg de indruk dat we hier bezig zijn de Diamant Groep af te schaffen en dat het over een paar jaar niet meer bestaat. We zijn er voorstander van dat het bedrijfsleven meer betrokken mag worden, maar wij hebben er geen vertrouwen in en menselijk zien we er geen voordeel in. Oké, de PvdA zit in het kabinet, maar wij zijn PvdA Tilburg en wij kijken er anders tegenaan.”

Erik de Ridder: “Juist de keuze voor het behouden van beschut werk zou ervoor zorgen dat mensen die daar niet voor in aanmerking komen, worden overgeslagen. Belangrijk is dat werkgevers verleid worden om deze mensen aan te nemen, daarvoor zijn extra case-managers ingezet. Er is vertrouwen dat werkgevers zich willen inzetten, daar hebben ze ook voor getekend mét de vakbond.” Waarmee de wethouder verwees naar het landelijk Sociaal Akkoord dat het kabinet (PvdA en VVD) gesloten heeft met werkgeversorganisaties en de vakbonden, waaronder de Abva Kabo van de FNV.”

Erik de Ridder
Erik de Ridder

Over de brief van de Diamant Groep zei de wethouder: “De Diamant Groep is gebaseerd op de sociale werkvoorzienings-regeling, die verdwijnt niet van vandaag op morgen, maar als je dat zou overnemen is dat een structurele last. (Dan blijft het de gemeente elk jaar geld kosten.) Het voorstel van de PvdA is kostenneutraal voor de Diamant Groep, ik ben zelf voorzitter van de Diamant Groep, maar hiervoor betaalt de gemeente uit het participatiebudget, dat zal nu ongeveer 300.000 euro per jaar zijn, maar het wordt elk jaar meer. Jammer dat de PvdA dit niet begrijpt, want het dilemma is niet makkelijk. Het gaat inderdaad om kwetsbare mensen, daarom moet je niet met een voorstel komen dat niet klopt en daarmee deze mensen een worst voorhouden.”

Erik de Ridder vervolgde: “Het kabinet heeft besloten dat de sociale werkvoorziening ophoudt te bestaan, wij moeten het uitvoeren. Orkun Baytemir: “De wethouder verschuilt zich nu zelf achter Den Haag. De doelgroep moet nog steeds geholpen gaan worden. Het klopt niet, want kijk naar de kosten die het meer kost als die mensen straks thuis zitten. We zijn duidelijk in het persbericht. De kosten zijn bekend, de overheid moet die kosten betalen voor deze doelgroep.”

joris bengevoord
Joris Bengevoord

Joris Bengevoord: “Dus de kosten zijn bekend, bent u het eens dat het dus niet kostenneutraal is?” Orkun Baytemir: “Wij vinden dat de keuze gemaakt moet worden dat de overheid die kosten moet betalen. Afschaffen is een keuze en daarmee laat je de doelgroep vallen. Joris Bengevoord: “Mooi verhaal, hij is alleen vergeten dat hij lid is van een regeringspartij (PvdA) met de staatssecretaris (Jetta Klijnsma) die deze keuze gemaakt heeft, dankzij uw partij moeten we deze keuze maken.”

Erik de Ridder: “Even voor de duidelijkheid: voor de huidige SW-ers verandert er niets. En ik verschuil me niet achter Den Haag, ik verwijs er wel naar omdat daar de regelgeving vandaan komt, niet omdat de PvdA er nu zit, ik heb dit in het verleden ook gedaan toen het CDA er zat. Wij krijgen nu geld voor de sociale werkvoorziening en dat is nu genoeg, maar dat bedrag neemt per jaar af, dus in de toekomst is het niet kostenneutraal, het spijt me maar zo is het wel. We moeten ook naar de gemeentebegroting kijken en het is niet waar dat het dan door andere budgetten uit het rijk wordt afgedekt. Het is niet omdat we deze doelgroep minder belangrijk vinden. Wel wordt er een erg groot bedrag betaald voor een relatief kleine groep. Ik heb juist meer budget voor het plaatsen van die mensen als je niet kiest voor beschut werk, dat door onder andere de begeleiding veel duurder is. Als ik zelf in die groep zou zitten zou ik beschut werk ook fijner vinden, met een garantie van de overheid voor werk en inkomen. Ik herken het wel, maar kostenneutraal bestaat helaas niet.”

Na de toezegging van wethouder Eric de Ridder om een ‘zachte landing’ voor beschut werk te bekijken, was dat reden voor de meeste partijen om akkoord te gaan met het Tilburgs Alternatief, alleen PvdA bleef faliekant tegen.

Joris Bengevoord complimenteerde wethouder Eric de Ridder met behandeling van deze nota omdat hij zijn twee petten (als wethouder en als voorzitter van de Diamant Groep) gescheiden weet te houden.

 

 

Mobiele versie afsluiten