Site pictogram Tilburgers.nl

Historisch Café op dierendag

Duivenliefhebbers De Hoogh en Sjef de Leest - foto BN De Stem Johan van Gurp, 1972 – collectie Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg besteedt op 4 oktober 2023 een avond aan dieren in het archief. Tijdens dit Historisch Café zijn er lezingen, een dierenquiz en een mini-expositie met verschillende dieren in het archief. De winnaar van de quiz ontvangt een speciaal dieren-bierpakket!

1989 Opzichters Beekse Bergen bij Schotse hooglanders – foto Multivision & Partners, Collectie Regionaal Archief Tilburg

Het archief organiseerde eerder al Historische Cafés, avonden rond een thema, waarbij in de pauze en de naborrel een biertje geschonken wordt. Tijdens het café op 4 oktober, dierendag, is er een lezing door Jorgen Janssens over de geschiedenis van De Beekse Bergen. Voor het boek ‘Beekse Bergen 50 jaar’, verschenen in 2018, deed Jorgen onderzoek in onder andere archieven die in beheer zijn bij Regionaal Archief Tilburg. Hij vertelt over de groei van het park vanaf het allereerste begin in 1964.

Teuntje van de Wouw, projectleider Beeld en Geluid bij Regionaal Archief Tilburg, gaat in op de representatie van dieren in de beeldarchieven. Van de leerindustrie tot de liefde voor een huisdier. Wat zeggen de historische foto’s en films over de (veranderende) relatie tussen mens en dier?

Keurmeesters bij een kanarie-show Foto Persbureau Het Zuiden, collectie Regionaal Archief Tilburg

Marcel van de Wouw, projectleider Conservering en Restauratie, bekijkt het onderwerp dieren weer vanaf een heel andere kant. Welke beestjes kun je in een archief tegenkomen, maar wíl je helemaal niet tegenkomen? En als je ze tegenkomt, wat kun je er dan tegen doen?

Bezoekers kunnen een kleine selectie archiefstukken bekijken met dieren in de hoofdrol. Ze komen bijvoorbeeld uit de archieven van de kanarievereniging, de koeien-fokregisters, de bijengilden, de Beekse Bergen en nog veel meer beestachtigs.

De avond wordt afgesloten met een dierenquiz en een borrel.

Praktische informatie:

Mobiele versie afsluiten