Site pictogram Tilburgers.nl

Hoogleraar Margriet Sitskoorn: “De waarachtig wijze mens”

Maandag 4 september 2017 werd in de aula van Tilburg University officieel het Academisch Jaar geopend. Deze opening vindt elk jaar plaats op de eerste maandag in september en elk Academisch Jaar heeft een eigen thema. Voor 2017 – 2018 is het thema ‘Taking Responsibility in a Connected World’, ‘Verantwoordelijkheid nemen in een met elkaar verbonden wereld’.

De openingstoespraak werd dit jaar verzorgd door Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie. Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie waarin de relatie wordt bestudeerd tussen de hersenen en het gedrag.

In haar toespraak bracht Margriet Sitskoorn de stelling naar voren, dat de mens zijn bestaansrecht aan het verliezen is. Hiermee bedoelt ze, dat de hersenen van mensen in staat zijn om steeds te veranderen, waardoor nieuwe dingen steeds aan te leren zijn. Maar ook dat daardoor de omgeving van de mens van grote invloed is op hoe iemand zich gedraagt.

Margriet Sitskoorn wil graag dat mensen gaan leren om meer oog en aandacht te hebben voor anderen en minder alleen voor zichzelf.


Een coproductie van Tilburgers.nl en Omroep Tilburg.

Mobiele versie afsluiten