Site pictogram Tilburgers.nl

Ideeën uit de stad: klassiek orkest, Jong & Oud en ‘t Schonste Stròtje

schonste-strotje-zonnebloem-kinderenMaandagavond 11 mei was het de beurt aan Tilburgers om hun inbreng te geven voor de Perspectiefnota 2016, waarin de plannen voor het komende jaar worden vast gelegd. Het inpreken bij de gemeenteraad, waarbij een ieder die zich hiervoor opgeeft, vijf minuten krijgt om een verhaal te houden, is voor de meeste Tilburgers nog geen vanzelfsprekendheid. De drempel van het stadhuis blijkt nog steeds te hoog te zijn voor de Tilburgers. Daardoor zijn de meeste insprekers op een avond als deze inmiddels bekende gezichten, die elk jaar van de gelegenheid gebruik maken.

Stedelijk klassiek orkest

Behalve de gebruikelijke insprekers waren er maandagavond toch enkelen die de weg naar de raadzaal en de microfoon toch gevonden hadden en met originele ideeën kwamen. Zoals bijvoorbeeld Frank Adams, professioneel dirigent van klassieke orkesten uit binnen- en buitenland. Zijn voorstel om een professioneel, stedelijk klassiek orkest te formeren ging gepaard met een vlammend betoog, dat op een luid applaus kon rekenen. Hij heeft hiervoor een plan waarvoor in de stad, onder programmeurs van de diverse podia en organisaties als Kunstbalie al draagvlak te vinden is en ook mogelijke financiers. Van de gemeenteraad vroeg hij een financiële ‘duw in de rug’, waarbij hij geen concreet bedrag noemde en wat voor politici steevast de hamvraag is: “Wat kost dit?” De begroting voor de eerste vier jaar bedraagt €600.000,-. Het is aan de gemeenteraad of, en hoeveel zij hiervan wil bijdragen.

JonGoud

JonGoud is een samentrekking van jong en oud en het voorstel van de heer Van Gorp. Volgens hem zijn veel sociale en maatschappelijke problemen te wijten aan het feit dat ouderen en jongeren elkaar niet begrijpen. Hij stelt voor om een jongeren- en ouderenpanel in het leven te roepen, zodat de over-en-weer de beeldvorming van beide groepen verbetert. Op die manier kunnen jongeren veel van ouderen leren en kunnen ouderen ook van jongeren leren, en inzien dat niet ‘alle jongeren ettertjes zijn’. Op de vraag of hij vindt dat de gemeente dit moet organiseren, bracht de heer Van Gorp naar voren dat de gemeente in ieder geval het voortouw kan nemen, door een festival te organiseren, op het Van Gend en Loosterrein, voor jongeren én ouderen, zodat beide groepen elkaar kunnen leren kennen.

‘t Schonste Stròtje

Janneke de Vries, initiatiefneemster van ‘‘t Schonste Stròtje‘, wilde liever niet inspreken maar liet zich uiteindelijk toch overhalen. Haar idee, waarin bewoners zelf hun eigen straat vergroenen, verfraaien en schoon houden, vindt dan ook al veel draagvlak en enthousiasme in de stad. “We hebben de gemeente hier helemaal niet bij nodig.” vond ze. Uiteindelijk gaf ze wel toe dat haar project inmiddels wel heel grote vormen heeft aangenomen, waardoor ze soms moeite heeft om het allemaal in haar eentje bij te houden. Dus ondersteuning van de gemeente om het project ook in de komende jaren vol te houden, is welkom, al weet ze niet zo gauw aan te geven op welke manier de gemeente kan helpen.

Mobiele versie afsluiten