Site pictogram Tilburgers.nl

Incubate in 2016: streng aan de teugels en compacter van opzet

2015-09-15 884 Incubate Dinsdag Midi Balazs Pandi and MerzbowIn het najaar van 2015 werden veel Tilburgers verrast door het nieuws dat het Incubate Festival failliet dreigde te gaan en dat zowel de gemeente als de provincie financieel bijsprongen met elk een bedrag van €140.000,- (samen €280.000,-). Dit bedrag werd echter niet zomaar weggegeven. Er kleefden strenge voorwaarden aan.

Er werd een zakelijk leider aangesteld die niet alleen financieel, maar ook organisatorisch en inhoudelijk de touwtjes in handen kreeg, in de persoon van Geert Overdam (voormalig directeur van Theaterfestival Boulevard). Als ‘interim’ blijft hij (voorlopig) tot 1 april 2016 bij Incubate terwijl ondertussen wordt gezocht naar een vaste zakelijk leider. De artistieke leiding blijft zoals in voorgaande jaren in handen van Vincent Koreman, een van de grondleggers van Incubate.

2015-09-05 139 35-70 Spoorzone Hall of Fame Bartkira IncubateBovendien moesten er een ‘plan van aanpak’ voor de jaren 2017 tot en met 2020 komen, een plan voor de editie van 2016 en alles met een kleinere, realistische en strakkere begroting. En een nieuwe Raad van Toezicht. En als er in de komende jaren eventueel geld zou overblijven, beslissen gemeente en provincie mee over de besteding ervan. Bovendien krijgen beide overheden, als grootste financiers, elke drie maanden informatie over de (financiële) situatie van Incubate.

Het is de organisatie van Incubate gelukt om aan deze voorwaarden te voldoen, wat voor de liefhebbers van het festival goed nieuws is: er komt een Incubate Festival 2016, al is het deels op een andere manier.

Nieuwe koers

2015-09-14 792 Opening Incubate Regenboog Station NatuurmuseumIn plaats van het gehele festival te concentreren in één week per jaar, in september, krijgt Incubate vier kortere versies gespreid over het jaar (drie in 2016). Bijvoorbeeld: eerste editie op 14 en 15 mei op vijf locaties, tweede editie op 9, 10 en 11 september op 10 locaties en de derde editie op 10 en 11 december op vijf locaties. (Let op: deze data liggen nog niet vast, het zijn nu nog voorstellen.)

Van begin af aan ligt de kracht van Incubate in het combineren van verschillende disciplines, zoals  beeldende kunst, film, theater, performance en muziek. Maar ook games horen daar voortaan bij.

Incubate PiracySpraakmakend waren ook de festivaledities die een thema meekregen, zoals de ‘participatiemaatschappij’ in 2014, ‘piraterij in de kunsten’ in 2010, en ‘DIY’ (Do It Yourself) in 2011 waarvan de 110 ‘Play it I’m Yours’-piano’s in de stad veel indruk hebben gemaakt. In de nieuwe vorm van Incubate wordt programmering op thema het uitgangspunt.

We gaan terug naar die rafelranden van muziek, beeldende kunst, theater, dans, film en games. We gaan samenwerken op inhoud, in deelprojecten, met partners die samen met Incubate meerwaarde willen creëren, voor hen zelf, voor Incubate en voor artiesten en publiek.

Luke_Jerram_and_piano
Luke Jerram, bedenker van de ‘Play me I’m Yours’-piano’s

Oorspronkelijk werden voor veel artiesten logeeradressen gezocht en gevonden bij Tilburgers die hiervoor belangeloos hun logeerkamer ter beschikking stelden. De laatste jaren is dit uit tijdgebrek en gemak veel minder gebeurd en werden er sneller hotelkamers geboekt, die meer kosten met zich mee brachten. Maar een veel groter nadeel was dat hierdoor de verbinding met het lokale publiek is afgenomen en daardoor ook het draagvlak in de stad. Door minder artiesten tegelijk te boeken, maar wel met een goede samenhang op thema, wil Incubate dit opnieuw oppakken.

Het ophangen van de moeders in het kader van het Inside Out project, hier bij de Koepelhal aan NS plein
Het ophangen van de foto’s van moeders in het kader van het Incubate Inside Out project, bij de Koepelhal aan het NS plein

In dezelfde lijn gaat Incubate bij de vele vrijwilligers te rade, die zich elk jaar geheel gratis inzetten tijdens het festival en die veel goede ideeën voor vernieuwing en verbetering kunnen aandragen.

De vrijwilligers community is hierbij van vitaal belang. In de loop der jaren is deze uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten achter het festival, en een groot deel van de vrijwilligers komt uit de stad en regio. Wij willen hen de kans geven niet alleen kaartjes te controleren, maar ook inhoudelijk bij te dragen aan het festival. Dat zeggen we al langer, maar dat is blijven liggen. We gaan de komende tijd gesprekken voeren met de vrijwilligers en hun input gebruiken om samen de mogelijkheden en kansen te onderzoeken.

screenshot-bis tilburg nl 2016-02-20 19-29-41
Screenshot uit het plan voor 2016

Bij Incubate werken vier mensen in parttime, een artistiek leider, een zakelijk leider, een projectmanager en een officemanager, aangevuld met een beperkt aantal freelancers voor marketing, financiële controle en productie.

Mobiele versie afsluiten