Site pictogram Tilburgers.nl

Industrieterrein Wijkevoort komt er toch

Foto: John Geerts

Foto: John Geerts

Acties, protesten, duizenden handtekeningen, inspreken met talloze argumenten, onderbouwingen en adviezen, tot en met de Commissie van Rijksadviseurs aan toe. Alle moeite die Tilburgers hebben genomen om de Tilburgse gemeenteraad duidelijk te maken dat zij geen industrie willen in Wijkevoort, heeft niet mogen baten. Industrieterrein Wijkevoort komt er toch. Omdat VVD, D66, CDA en GroenLinks het willen.

Oorspronkelijk wilde de Provincie Brabant ook graag dat Wijkevoort een industrieterrein zou worden. Maar dat was in 2013, toen het provinciebestuur met de kaart van Brabant op tafel besloot hoe de provincie verdeeld moest worden. Maar toen waren er nog geen stikstofproblemen, geen woningnood en geen coronacrisis. Inmiddels wordt er in Den Bosch allang anders over gedacht en uit betrouwbare bron – die alleen off-the-record wilde reageren – zal niemand bij de Provincie Brabant er wakker van liggen als Tilburg zou besluiten om géén bedrijventerrein in Wijkevoort te willen.

Van de coalitie waarvan VVD, D66, CDA en GroenLinks deel uitmaken waren de meeste ogen gericht op GroenLinks. Als er één partij het verschil zou kunnen maken, is het GroenLinks. Deze hoop leefde vooral ook binnen de eigen gelederen, onder de leden van deze partij. Maar GroenLinks – dat flink onder vuur kwam te liggen in het debat – koos niet voor haar achterban, maar toch voor de coalitie.

GroenLinks wil met een Amendement (wijzigingsvoorstel) nog regelen dat het nieuwe groen al eerder wordt aangelegd, waarna de gebouwen er tussen moeten komen. Maar gebouwen van 15 tot 22 meter hoog worden niet zo makkelijk verstopt achter groen.

De raad kiest voor een industrieterrein in Wijkevoort.

Maandag 21 september 2020 gaat de Tilburgse gemeenteraad stemmen over de ‘Nota Duurzame werklocaties’ waarmee een bedrijventerrein op Wijkevoort mogelijk wordt gemaakt. Niet alleen GroenLinks laat haar achterban in de steek. Ook CDA en D66 gaan lijnrecht in tegen de wens van hun eigen partijfracties in omliggende gemeenten. CDA- en D66-fracties uit Gilze en Rijen hebben bij hun partijgenoten in Tilburg gepleit om een pas op de plaats te maken en niet in te stemmen met een bedrijventerrein in Wijkevoort. Maar ook zij worden teleurgesteld.

LST heeft in 2018 vóór Wijkevoort gestemd en is nu tegen, vertegenwoordigd door raadslid Peter van den Hoven. Door raadsleden Koen van der Krieken (D66) en Freek Reffeltrath (VVD) werd hij daarop aangesproken, maar de vragen daarover ontweek hij met verwijten aan het adres van GroenLinks. Peter van den Hoven van LST kan niet uitleggen waarom hij in 2018 voor heeft gestemd en nu tegen is.

Foto: Paula Anguita

“Wijkevoort is gebaseerd op een lijstje van niks.” zegt Bea Mieris van de PvdA. Hiermee doelt ze op een lijstje van bedrijven die geïnteresseerd zouden zijn in een vestiging in Wijkevoort. Deze lijst met bedrijven – die geheim is – is niet heilig volgens wethouder Berend de Vries, want ze moeten wel aan de hoge duurzaamheidseisen gaan voldoen, waarin zonnepanelen op het dak vanzelfsprekend zijn. “Als ze niet voldoen aan onze eisen, komen ze er niet.”

Bea Mieris: “In de vorige periode zijn we onder druk gezet om in te stemmen want de bedrijven zouden in de rij staan. En nu zegt u dat dit lijstje niet heilig is, en staan er twee bedrijven op die belangstelling hebben. En daarvoor gaan we natuur en gezondheid opofferen.”

De VVD – warm voorstander van het bedrijventerrein in Wijkevoort – was complimenteus over de kansen die dit zou bieden aan Tilburgse mkb-bedrijven. Maar helaas, het midden- en kleinbedrijf van Tilburg heeft helemaal niks aan Wijkevoort, waar de bedrijfsterreinen minimaal 5 hectaren groot moeten worden.

Foto: Paula Anguita

Volgens D66 is het mogelijk om behalve eisen op gebied van duurzaamheid, milieu en groen, ook eisen te stellen aan fatsoenlijke huisvesting voor de arbeidsmigranten, goede arbeidsomstandigheden en opleidingsmogelijkheden. Dat er nu al een tekort is aan huisvesting, doet er even niet toe, want dit zou gaan over 2030. En dan is dat probleem wel opgelost.

Kortom: de raadsvergadering moet nog komen waarin de beslissing definitief wordt genomen (op 21 september 2020), maar de race is al gelopen. Tilburg offert de natuur van Wijkevoort op aan industrie. Hier staat dan weer tegenover dat Zwaluwenbunders, net ten noorden van Tilburg Noord, definitief géén industrieterrein zal worden.

Mobiele versie afsluiten