Site pictogram Tilburgers.nl

Invoering Ja-Ja-sticker: Tilburg volgt Amsterdams voorbeeld

In navolging van Amsterdam zal ook het Tilburgse stadsbestuur met een voorstel naar de gemeenteraad komen om de Ja-Ja-sticker in te voeren.

Met de Ja-Ja-sticker kunnen mensen aangeven dat ze wél graag reclamefolders willen ontvangen. Dit is anders dan het huidige systeem, waarin iedereen reclamefolders krijgt, tenzij met een Ja-Nee- of Nee-Nee-sticker op de brievenbus wordt aangegeven dat ontvangers dit drukwerk niet willen.

Elk adres zonder brievenbussticker ontvangt gemiddeld 33 ongeadresseerde reclamefolders per week in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 kilo reclamedrukwerk per adres per jaar.

In Amsterdam is dit nieuwe systeem pas sinds 1 januari 2018 ingegaan, zodat nog onbekend is of dit systeem daadwerkelijk zal helpen om het papierverbruik, en daarmee de hoeveelheid papierafval, te verminderen. De verwachting is echter dat dit wel zo is, omdat in het huidige systeem veel mensen de reclamefolders ongelezen weggooien, maar niet de moeite nemen om een gratis brievenbussticker op te halen.

Ondertussen is de verwachting dat de reclamebedrijven er alles aan zullen doen om zoveel mogelijk Ja-Ja-stickers te verspreiden en mensen te bewegen om deze op hun brievenbus te plakken. Een milieuvriendelijk alternatief voor mensen die wel graag reclamefolders lezen is de website reclamefolders.nl.

De gemeente Tilburg wil halverwege 2018 het voorstel aan de gemeenteraad voorleggen en de maatregel per 1 januari 2019 invoeren, zodat in de eerste helft van 2018 de lessen uit de hoofdstad geleerd kunnen worden. Hiermee wordt dit voorstel over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart getild en zou het dus ook deel kunnen gaan uitmaken van de verkiezingsdebatten.

Mobiele versie afsluiten