Site pictogram Tilburgers.nl

Invoering van NOMA en experimentenpotje ‘Krachtenbudget’

armoedeDe aftrap van het nieuwe politieke seizoen werd maandagmiddag 12 augustus genomen door de commissie Sociale Stijging met een stevige discussie over het nieuwe armoedebeleid. Hierin wordt vooral ingezien dat de gemeente dit niet zelf kan, maar dat samenwerking met maatschappelijke instellingen en burgers noodzakelijk is. Ook wordt begrepen dat het belangrijk is om mensen vooral de kans te bieden om mee te doen in de samenleving.

Daarom wordt de Meedoen-regeling, die al sinds 2007 bestaat en waarmee mensen met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen voor sport en culturele activiteiten, uitgebreid. Het maximumbedrag gaat van €70,- naar €100,- per persoon per jaar en iedereen met een inkomen tot 130% van het minimum kan hiervan gebruik maken. Dit was tot nu toe tot 120%. Verder wil de gemeente doorgaan met het aanbieden van budgetcursussen, zodat mensen beter leren met geld om te gaan.

Het Ondersteuningsfonds, dat slechts tijdelijk in het leven is geroepen om mensen te helpen die die in financiële problemen zijn geraakt, stopt aan het eind van 2013. Maar hiervoor in de plaats stelt wethouder Auke Blaauwbroek een experimentenbudget voor van €75.000,-, dat voor de nodige ophef zorgde en nog tijdens de discussie werd omgedoopt tot ‘Krachtenbudget’.

Marie-Thérèse Blomme (CDA): “Ik twijfel over het experimentenpotje. Moeten we dat wel op deze manier gaan inzetten? Zou dat meer gefocust kunnen worden op éénoudergezinnen en kinderen?” Marko van Dalen (VVD): “Ik maak me ook zorgen over het experimentenpotje. “Zo onorthodox mogelijk inzetten.” vertaal ik als “Ik kan ermee doen wat ik wil”. We zien het niet zitten om op die manier een experimentenpotje in te zetten.”

Corrie Laming (SP): “Wij als SP zien het liefst zo min mogelijk regels, want anders mis je het doel ervan. Het doel komt niet tot zijn recht als je het beperkt, want je weet nog niet welke experimenten er zullen zijn.” Joris Bengevoort (GroenLinks): Bij het Ondersteuningsfonds hebben we geleerd dat het dichttimmeren met regels juist niet goed werkt. Dus graag regelvrij met dit potje omgaan.”

armoedebeleid-vrouwenMarko van Dalen: “Een terechte opmerking van mevrouw Laming, de VVD is niet van zoveel mogelijk regels, maar ook niet van de potjes met uitdeelacties. Iets doen aan armoede betekent voor ons dat je uit de armoede kunt komen. Wereldwijd is dé succesvolste bestrijding van armoede om ervoor zorgen dat juist vrouwen aan het werk komen. Dat is de focus, de doelgroep.” Corrie Laming: “Dat is de reden dat er geen specifieke bestemming is van het potje: het kunnen ook initiatieven zijn van juist deze vrouwen. Mensen willen juist geen bemoeienis van de gemeente, het ondernemerschap zit er bij die mensen al in. Het lijkt wel een VVD-verkiezingsprogramma dat ik aan het vertellen ben!

Marko van Dalen: “Ik wil het experimentenpotje specifiek richten op éénoudergezinnen, om te voorkomen dat het wordt gebruikt voor allerlei andere leuke dingetjes die weinig met armoede te maken hebben. Marie-Thérèse Blomme: “Als je in armoede zit en je hebt een idee, zit je niet te wachten op een experiment. Noem het een Krachtenbudget.”

Auke BlaauwbroekWethouder Auke Blaauwbroek had er duidelijk plezier in: “Wat een prachtige discussie! Waar landelijke partijen pleiten voor regelvrijheid, pleiten ze hier voor regeltjes en waar landelijke partijen pleiten voor regels pleiten ze hier voor meer regelvrijheid. De gedachte achter dit potje is, dat dit is wat uit de stad naar voren komt. Mensen willen zelf initiatieven nemen, we kunnen als overheid niet alles. We moeten de zorg dragen dat we niet alles zelf doen, maar burgers de mogelijkheid geven om zelf initiatieven op te pakken. Het gaat erom mensen vanuit hun eigen kracht zaken te laten oppakken.”

Het nieuwe armoedebeleid hangt nauw samen met de invoering van NOMA, ‘Nieuw Organisatie Model Arbeidsmarktbeleid’, op 1 januari 2014. Op 9 september beslist de gemeenteraad over het nieuwe armoedebeleid.

Mobiele versie afsluiten