Site pictogram Tilburgers.nl

Ja-sticker voor reclamefolders met ingang van 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt in de gemeente Tilburg de Ja-Ja-sticker ingevoerd. Dat betekent dat alleen mensen die een Ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt in het vervolg nog ongeadresseerde reclamefolders krijgen. In de gemeenteraad stemde maandagavond 21 oktober alleen Lokaal Tilburg tegen, omdat deze partij vreest dat kleine, lokale ondernemers hierdoor benadeeld zullen worden.

Alle brievenbussen waar geen sticker of een Ja-Nee of Nee-sticker op zit, krijgen geen reclamefolders meer in de deur. De verwachting is dat jaarlijks 818 ton minder papier hierdoor wordt verspreid onder Tilburgse huishoudens.

Naar schatting heeft een kwart van de huishoudens momenteel een NEE/NEE- of een NEE/JA-sticker op de brievenbus. Zo’n driekwart van de huishoudens ontvangt reclamedrukwerk, zodat de gemeente Tilburg in 2019 circa 2.455 ton aan oud papier van ongeadresseerd reclamedrukwerk moet ophalen. Een kwart van de huishoudens zal vrijwel zeker een Ja-sticker plakken. Theoretisch is het mogelijk dat driekwart van de huishoudens de reclamefolders NIET wil ontvangen. Dan is een jaarlijkse reductie van 1636 ton oud papier mogelijk.

Na invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk is de verwachting dat – op basis van de ervaringen van de gemeente Amsterdam – in het eerste jaar hogere kosten zullen worden gemaakt vanwege onbekendheid met het nieuwe systeem. Daarna is juist een vermindering van kosten te verwachten.

Het CDA bracht een aanvullend voorstel (motie) in, opdat er een uitgebreide campagne komt om de bekendheid van het nieuwe systeem te vergroten en daarbij alle huishoudens een Ja-sticker te geven. Daarmee heeft elke Tilburger de kans om aan te geven of reclamefolders welkom zijn. Dit voorstel werd gesteund door een overgroot deel van de raad en wethouder Berend de Vries.

Mobiele versie afsluiten