Site pictogram Tilburgers.nl

Jet Bussemaker op bezoek bij het Raakveld in Tilburg

800-Jet-Lout
Jet Bussemaker wordt door Lout Bosch van het Raakveld welkom geheten (@Charles Waagenaar)

Gisteren, 13 december 2009 was de staats-secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Jet Bussemaker voor een werkbezoek naar Tilburg gekomen.

Het bezoek begon achtereenvolgens bij een visite  aan restaurant Prins Heerlijk (14.00 uur) en het Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen  (RIBW 14.45 uur). Daarna ging ze in  debat aan de keukentafel plaats met de Tilburgse wethouder Gon Mevis (GroenLinks) en de zaal, onder leiding van debatleider Sandra Rottenberg.

Jet Bussemaker met het boek van Zjef Naaijkens (@Charles Waagenaar)
Jet Bussemaker met het boek van Zjef Naaijkens (@Charles Waagenaar)

Tijdens het politiek café maandagavond in Duvelhok was Zjef Naaijkens namens de Stichting Raakveld aanwezig gastspreker. Stichting Raakveld heeft in Duvelhok een creatieve werkplaats voor mensen met een beperking. Op basis van PGB (Persoons gebonden budget)  of overeenkomst met een zorginstelling kunnen hier allerlei activiteiten gedaan worden in het kader van dagbesteding, begeleid werken, re-integratie of sociale activering ondersteuning. “We richten ons niet op een bepaalde doelgroep maar streven naar een gevarieerd gezelschap”, zegt Zjef Naaijkens. “Onze jongste cliënt is 16 jaar, de oudste is 66. Mede door de inzet van jonge stagiaires willen we een gemengde gemeenschap realiseren waarin de één de ander steun en zorg geeft, ieder naar zijn eigen mogelijkheden.”

Raakveld heeft al contracten met Amarant, Traverse, Prisma en particuliere instellingen. Ook via MEE, Kompaan, GGZ of ASVZ-Zuid is het mogelijk bij Raakveld aan de slag te gaan. Raakveld is een erkend leerbedrijf en heeft stagiaires van ROC, VMBO, Instituut Broers, Fontys en de Universiteit van Tilburg.

NPS

De NPS zendt overigens op zaterdag 19 december op Nederland 2 een reportage uit van 25 minuten leng over Stichting Raakveld in de serie ‘Aanpakkers’, over vernieuwingen in de zorg. De aanvang van die uitzending is 16.10 uur.

Mobiele versie afsluiten