Site pictogram Tilburgers.nl

John van Gorp (Trots) stapt boos uit auditcommissie

John van Gorp

De auditcommissie is waarschijnlijk het minst bekend van alle raadscommissies. Deze auditcommissie controleert de jaarrekening van de gemeente en de informatie voorziening van het college van B&W aan de gemeenteraad. Deze commissie kan zaken onderzoeken waarbij gemeentefinanciën in het geding zijn en kan de raad en het college advies geven over het financiële beheer van de gemeente. Hoewel in deze commissie raadsleden zitten, is het gebruikelijk dat hier geen politiek wordt bedreven.

De auditcommissie deed gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering verslag met daarin behoorlijk wat kritiek op het college van B&W. Al een jaar geleden had de commissie advies gegeven over een aantal zaken die niet goed gaan: brieven en e-mails van burgers worden te laat beantwoord, de raad wordt niet goed geïnformeerd over financiële risico’s van de gemeente en diverse afdelingen in het gemeentehuis doen niet het werk dat ze volgens de gemeenteraad moeten doen, althans niet voldoende.

Daarom kwam de auditcommissie, namens de gemeenteraad, met een opdracht aan het college van B&W om binnen een half jaar te onderzoeken waarom de aanwijzingen van een jaar geleden niet zijn opgevolgd. Tijdens de vergadering hierover bleek dat de coalitie-partijen PvdA, VVD, GroenLinks en D66 dit te ver vonden gaan en zij eisten een aanpassing van dit besluit. Het moest afgezwakt worden van een harde eis naar een overleg. Dit schoot de fractie van Trots in het verkeerde keelgat.

Op de website van Trots zegt raadslid John van Gorp: “Op last van de PvdA-fractie besloot de commissie een geformuleerd raadsvoorstel af te zwakken om zo het college niet in gevaar te brengen. Hierdoor is het a-politieke karakter van de auditcommissie ernstig geschaad. Het aanpassen, hoe klein dan ook, van een document van de auditcommissie onder druk van een fractie is onacceptabel. Dit is nu wel de praktijk. Ik verwacht dat elke toekomstige zin die niet in de smaak valt bij een van de coalitiepartijen zal leiden tot een vervolgvergadering om de tekst aan te passen. Dit past in mijn overtuiging niet in de auditcommissie en ik weiger om hier deel aan te nemen.” En met deze argumenten stapte hij per direct uit de auditcommissie.

Mobiele versie afsluiten