Site pictogram Tilburgers.nl

Jongerenregisseurs gaan langdurig werkloze jongeren helpen

Al in 2015 hebben de gemeenten uit regio Midden-Brabant de wens uitgesproken om met behulp van een Jongerenpunt binnen drie jaar tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio te komen. Ze willen dat in 2017 40% van alle jongeren die bij het Jongerenpunt in beeld zijn, binnen vier maanden geplaatst worden in een (duurzame) arbeidsplaats, een (leer)werkplek, een vervolgopleiding, een traject richting werk en onderwijs of een zorg en hulpverleningstraject. In 2018 is het de bedoeling dat alle jongeren in beeld zijn bij het Jongerenpunt.

Jongerenregisseurs gaan ook jongeren die al langer dan een jaar werkloos zijn, helpen met het vinden van werk of een opleiding. Ze starten in april 2017. Zes extra regisseurs gaan in juli 2017 aan de slag. De jongerenregisseurs worden op dit moment al ingezet voor jongeren die vier maanden werkloos zijn of niet naar school gaan. Jongeren die langer dan een jaar een bijstandsuitkering hebben of niet naar school gaan, krijgen de hulp nu ook. De klantregisseurs gaan deze jongeren intensief begeleiden naar een betere startpositie. Zij hebben regelmatig contact met ze om ze te motiveren en ze te helpen om weer naar school te gaan, een passende baan te vinden of op een waardevolle manier mee te kunnen doen in de maatschappij.

Erik de Ridder, wethouder Economie en Arbeidsmarkt: “In Tilburg hebben we aandacht voor alle jongeren. Voor jongeren die een kansrijke positie op de arbeidsmarkt hebben. Maar zeker ook voor jongeren die een minder kansrijke positie hebben. Iedereen moet de kans krijgen mee te doen. Daar sluit deze aanpak naadloos op aan”

Jongeren die langer dan een jaar een bijstandsuitkering hebben, krijgen in april een brief met meer informatie over de nieuwe werkwijze en hun contactpersoon. De gemeente Tilburg investeert de komende twee jaar op allerlei manieren in het verbeteren van de startpositie van de jongeren. De jeugdwerkloosheid in Hart van Brabant is de afgelopen jaren gestegen. Dit verdient extra aandacht omdat jongeren en de maatschappij hier anders langdurig last van hebben. Ondanks het aantrekken van de economie is een deel van de jongeren nog steeds werkloos of gaat niet naar school. Dit zijn jongeren die uit zijn gevallen op school of doelloos thuiszitten, jongeren met een bijstandsuitkering of zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Het Jongerenpunt Midden Brabant is ook te vinden op Facebook.

Mobiele versie afsluiten