Site pictogram Tilburgers.nl

Kamerlid Jessica van Eijs en schepen Vicky Vanmarcke te gast in Milieucafé

Op 30 januari 2020 vindt de eerste aflevering van het Milieucafé plaatst in Paradox aan de Telegraafstraat. Te gast in deze editie zijn: Kamerlid Jessica van Eijs, ReCycler Rolph Adriaansen en Vicky Vanmarcke, schepen Mobiliteit van de Vlaamse stad Mechelen.

Jessica van Eijs zit sinds 2017 in de Tweede Kamer voor D66. Haar portefeuille is onder meer wonen, milieu, ruimtelijke ordening en innovatie en ze zal vooral geïnterviewd worden over circulair bouwen. Met een reden, want juist op dit gebied heeft Tilburg ambities geformuleerd.

Vicky Vanmarcke is schepen Mobiliteit van de Vlaamse stad Mechelen. Ze was 31 toen ze vorig jaar wethouder werd. Vrijwel direct stelde de gemeente een fietszone in die de volledige binnenstad beslaat. 179 straten in het centrum zijn nu dus fietsstraten waarin gemotoriseerd verkeer achter fietsers blijft.

Rolph Adriaansen vermaalt met een fiets lege PET-flessen en verwerkt het verkregen granulaat tot andere producten. Als mensen een leeg PET-flesje meenemen kan het live op het podium worden vermalen. Oppervuilnisman Piet van Oirschot van het BAT zal daarbij toelichting geven hoe PMD-afval moet worden gescheiden en hoe Tilburg het doet.

Mobiele versie afsluiten