Site pictogram Tilburgers.nl

Kamervragen over oud-decaan van Tilburg University

De oud-decaan van Tilburg University, de heer Arie de Ruijter heeft deze week besloten met onmiddellijke ingang zijn functie als directeur/bestuurder van Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) te beëindigen. Dit laat de stichting NCDO weten in een persbericht  op haar eigen website

In zijn ogen mag een discussie over zijn persoon en handelen op geen enkele wijze de toekomst van NCDO in de weg staan.

De Raad van Toezicht respecteert zijn besluit en dankt hem zeer voor al het werk dat hij verricht heeft in een voor NCDO zeer turbulente tijd.

Professor De Ruijter was van 2007 tot 2015 decaan van de faculteit Humanities van Tilburg University. Hij raakte in opspraak door het radioprogramma programma Argos (VPRO/HUMAN/VARA), uitgezonden op 19 februari 2017, waarin bekend werd gemaakt dat de Universiteit Tilburg aangifte heeft gedaan tegen oud-decaan Arie de Ruijter wegens verduistering en valsheid in geschrifte. De Ruijter zou de Tilburg University meer dan een miljoen euro hebben laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden voor de begeleiding van promovendi.

In het interview van Radio programma Argos afgelopen zaterdag 18 februari 2017 geeft  de Ruijter aan dat hij het een volstrekt irrelevant gegeven vindt dat de bedrijven in handen van de familie zijn.

“Waar het om gaat is hun deskundigheid. En die deskundigheid heeft zich bewezen in de begeleiding van al die promoties die tot een goed einde zijn gekomen.” volgens Arie de Ruijter.

Inmiddels zijn er ook al Kamervragen over mogelijke promotiefraude aan de Tilburg University gesteld door Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW .

Mobiele versie afsluiten