Site pictogram Tilburgers.nl

Kennis over zorgverzekeringen ver beneden peil

zorgVeel Nederlanders overschatten hun eigen kennis van zorgverzekeringen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op een enquête die door 1584 respondenten werd ingevuld.

Uit dit onderzoek blijkt dat het bij veel Nederlanders schort aan kennis over het eigen risico, dit is sinds 2016 € 385,-. Dit bedrag zal in 2017 hetzelfde blijven.

Kennis over eigen risico

zorgmijders 2Om de kennis op het gebied van het eigen risico te toetsen, zo zijn er binnen het onderzoek een aantal vragen opgenomen over het eigen risico bij specifieke vormen van zorg.   88% van de mensen heeft aangegeven, precies te weten wat het eigen risico inhoudt. Toch weet ruim 62% van deze groep niet bij welke zorgvormen het verplichte eigen risico van toepassing is. Daarnaast zijn veel mensen in de veronderstelling dat het eigen risico ook van toepassing is bij een aanvullende zorgverzekering.

Kraamzorg en verloskundige zorg

Ook met name de kennis over het eigen risico bij zorg met betrekking tot gezinsuitbreiding laat te wensen over. Bijna driekwart van de Nederlanders (72%) is in de veronderstelling dat het eigen risico van kracht is bij kraamzorg. Daarnaast denkt 73% van de Nederlanders dat het eigen risico ook bij verloskundige zorg betaald moet worden. Voor tandheelkunde voor kinderen (<18 jaar), hoeft men geen eigen risico te betalen. Uit het onderzoek is gebleken dat ruim twee op de vijf Nederlanders (43%) hier niet van op de hoogte is. Alle onderzoeksresultaten (inclusief grafische weergaven) zijn te vinden op de onderzoekspagina van het Z.I.C.

Oproep tot Eigen Risico Kaart

20150801 2 Ambulance Ziekenauto Padua VerzorgingscentrumSimon den Hollander van Zorgverzekering Informatie Centrum: “Kijkend naar de resultaten van het onderzoek, kunnen we concluderen dat het kennisniveau van de gemiddelde Nederlander tekortschiet op het gebied van zorg en de zorgverzekering. Het lijkt mij goed als er bij alle zorgvormen een ‘Eigen Risico Kaart’ komt op de websites van de zorgaanbieders. In deze Eigen Risico Kaart (ERK) dient in ieder geval vermeld te worden welk(e) effect(en) de zorgvorm heeft op de eigen bijdrage en het eigen risico. Op deze manier hoop ik dat zorgconsumenten minder snel zorg zullen mijden.”

Belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering 2017

iconen-zorg-en-gezondheid-200pxEr zal in 2017 een aantal zaken veranderen met betrekking tot uw zorgverzekering. Zo zal tijdelijk verblijf in een zorginstelling onderdeel uitmaken van de basisverzekering van 2017.

Daarnaast wordt een aantal medisch noodzakelijke ingrepen toegevoegd aan het basispakket. Hierbij gaat het om chirurgische ingrepen zoals ooglidcorrecties, borstconstructies en medisch noodzakelijke besnijdenissen.

Ook behandelingen voor chronische darmverstopping, kunsttanden (tot en met 22 jaar) en bepaalde vormen van fysiotherapie (zoals etalagebenen) behoren tot de toevoegingen.

Tot slot komt het eigen risico te vervallen bij dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s.

Mobiele versie afsluiten