Site pictogram Tilburgers.nl

Kentekenparkeren: gemeente Tilburg begint ermee terwijl Hoge Raad het torpedeert

De gemeente Tilburg is begonnen met het digitaliseren van het parkeren, of wel: parkeerders moeten voortaan via een applicatie op hun telefoon invoeren waar en wanneer zij parkeren, waarna er digitaal moet worden afgerekend. Dit systeem is beter bekend onder de naam ‘kentekenparkeren’.

Na een discussie in de gemeenteraad, over het feit dat lang niet iedereen digitaal vaardig is om een dergelijke applicatie te gebruiken, heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) besloten om mensen een alternatief te bieden: zij kunnen bellen met een callcentrum om zich te laten registreren voor parkeren. Het gaat hierbij om ongeveer 500 bewoners.

Nieuw is ook, dat parkeren niet meer wordt betaald in ‘blokken’ van twee uur, maar dat het parkeren per minuut wordt afgerekend. In elk geval: parkeerders moeten hun kenteken digitaal laten registreren om voor het parkeren te betalen.

Terwijl de gemeente Tilburg hiermee bezig was, heeft de Hoge Raad op 24 februari 2017 een uitspraak gedaan die een einde gaat maken aan kentekenparkeren.

Via het kentekenparkeren heeft de gemeentelijke belastingdienst volledig zicht op wie waar en wanneer parkeert. In Tilburg: het gemeentelijk parkeerbedrijf. Volgens de Hoge Raad ontbreekt hiervoor een wettelijke basis zoals door de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het recht op privacy) wordt vereist. Daarmee vormt ook kentekenparkeren een massale privacyschending.

En ook landelijk mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de massale registratie van kentekens, zoals de Belastingdienst nu doet. Het gebruik van ANPR-camera’s (Automatische NummerPlaat Registratie) langs de Nederlandse snelwegen is volgens de Hoge Raad een massale, continue privacyschending.

Daarover heeft de Hoge Raad al op vrijdag 26 februari 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een individuele zaak rondom kentekenparkeren: parkeerders kunnen niet verplicht worden om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Indien iemand kan aantonen dat hij voor zijn parkeerplek betaald heeft, dient een eventuele parkeerboete vernietigd te worden. (Bronnen: Privacy First en Rechtspraak.nl)

Begin 2015 won Privacy First haar eerste rechtszaak tegen kentekenparkeren: sindsdien zijn automobilisten niet langer verplicht om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Begin 2016 werd dit oordeel bevestigd door de Hoge Raad. Kentekenparkeren kwam daardoor definitief op losse schroeven te staan. “De Hoge Raad is duidelijk: verplichte invoering van kentekens mag niet. Kentekenparkeren dient dus te worden afgeschaft” aldus Privacy First.

Mobiele versie afsluiten