Site pictogram Tilburgers.nl

Kim Putters wordt universiteitshoogleraar ‘Brede welvaart’ op Tilburg University

Kim Putters. Foto: Martijn Beekman

Prof. dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, is per 16 september 2022 benoemd als universiteitshoogleraar ‘Brede welvaart’ aan Tilburg University voor één dag in de week. Een universiteitshoogleraar is een bijzondere functie voor een toonaangevend hoogleraar met een belangrijke wetenschappelijke reputatie en een brede belangstelling voor wetenschappelijke en beleidskwesties. Als ambassadeur van de universiteit zorgt de hoogleraar voor academische en maatschappelijke impact.

Wim van de Donk

Wim van de Donk, rector magnificus Tilburg University: “We zijn zeer verheugd met deze benoeming. We kennen professor Kim Putters als een buitengewoon inspirerend onderzoeker en docent, die er bovendien in slaagt te laten zien hoe wetenschappelijke inzichten dienstbaar en vruchtbaar kunnen zijn voor de agendering van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd en voor de manier waarop we die van hanteerbare oplossingsrichtingen kunnen voorzien. Understanding Society, het motto van onze universiteit, is op het lijf van professor Putters geschreven.”

Brede welvaart

Kim Putters gaat zich bezig houden met het thema ‘Brede welvaart’. Brede welvaart is een belangrijk strategisch thema voor Tilburg University waarbinnen drie interdisciplinaire onderzoeksthema’s centraal staan: de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn en gezondheid. Deze brede maatschappelijke thema’s zijn niet uniek, maar worden bestudeerd met een duidelijke Tilburgse signatuur, namelijk vanuit wet- en regelgeving, markten en organisaties, samenleving en burgers, en technologie en data.

Antoinette de Bont, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, en Lex Meijdam, decaan Tilburg School of Economics and Management: “We kijken uit naar de samenwerking met Kim Putters. Zijn wetenschappelijke en maatschappelijke agenda voor brede welvaart vanuit het perspectief van burgers willen we krachtig ondersteunen vanuit alle disciplines van Tilburg University. Samen staan we voor de opgave van een duurzame samenleving met integrale aandacht voor zowel economische groei als natuur en milieu, sociale cohesie en inclusie.”

Hoogleraar Brede Welvaart Kim Putters Foto Martijn Beekman

Kim Putters: “Het is voor mij een grote eer om als universiteitshoogleraar aan Tilburg University te mogen werken aan het thema brede welvaart. In het bijzonder het doorgronden wat fundamentele veranderingen in onze economie en samenleving, zoals rond duurzaamheid, sociale ongelijkheid en technologische vooruitgang betekenen voor sturing en governance.”

“Dat is ook van grote waarde bij mijn nieuwe uitdagingen als aanstaand voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ik kijk er naar uit om universiteitsbreed en multidisciplinair met studenten en collega’s samen te werken, te leren en te inspireren. Mijn werkzaamheden als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal ik beëindigen. Na een mooie tijd in Rotterdam voelt het goed om weer terug te keren naar Tilburg.”

Over Kim Putters
Kim Putters is per 16 september 2022 benoemd als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.
Putters was van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is hij tot september 2022 hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij daar ook hoogleraar Management van zorginstellingen. De heer Putters was tussen 2003 en 2008 universitair docent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. In 2022 heeft de Open Universiteit Kim Putters een eredoctoraat toegekend vanwege de aansprekende wijze waarop hij wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek.
Tussen 2003 en 2013 was Putters lid en Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Verder is hij onder meer bestuurslid bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vice voorzitter van het Oranje Fonds en was hij al Kroonlid bij de SER.

Mobiele versie afsluiten