vrijdag 19 juli 2024

2 gedachten over “Kinderen die opgroeien in een uitkeringsgezin hebben later ook vaak een uitkering

  1. Naast de economische ontwikkelingen is ook de sociale signatuur van het gezin een belangrijk opvoedkundige component. Het gezegde “jong geleerd is oud gedaan” wijst in die richting! Ook het gezegde ” als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje” legt een soortgelijke relatie! Uiteraard niet alleen in relatie tot een uitkeringsgezin. Aangezien we er maar niet in slagen de kloof tussen rijk en arm te overbruggen, zal een dergelijke lotsbestemming manifest aanwezig blijven. Ook alle maatregelen m.b.t de zorg en de studiebeurs(-schuld) zullen niet erg normdoorbrekend gaan werken, eerder omgekeerd! De neo-liberale trend is vanuit dit gezichtspunt een regelrechte ramp!

  2. Conclusie ,het zal alleen maar verergeren , de regering en de gemeente,s zullen hier ook geen antwoord op hebben , om de volgende redenen,deze categorie mensen zal in hoog tempo alleen maar toe nemen,om dat de werkeloosheid snel toeneemt, om dat er duizenden mensen binnen stromen , die al een grote taal achterstand zullen hebben, ook bij hun kinderen,ook een andere cultuur inslag hebben,die ook weer tegen werkt,er geen geld en mankracht is om er iets aan te doen.en omdat de meesten moslim zijn zal de aandacht meer op geloofs-lessen liggen ,dan op geschiedenis ,taal ,en rekenen.en zo lang het not don is om hier iets over te zeggen zal er niks veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *