Site pictogram Tilburgers.nl

Kindertelefoon blijft behouden in Tilburg

De Kindertelefoon, de hulpdienst Sensoor en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg ‘AKJ’ blijven in ieder geval tot en met 2021 behouden voor mensen in Tilburg.

Stichting Sensoor, stichting De Kindertelefoon en stichting AKJ bieden elk een luisterend oor aan mensen die (anoniem) hun verhaal kwijt willen. Stichting Sensoor is er voor iedereen van 18 jaar en ouder. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen tot 18 jaar en stichting AJK is er voor alle kinderen, ouders en verzorgers die een vraag of klacht hebben of advies willen.

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dit voor alle gemeenten geregeld door een overeenkomst met de drie stichtingen af te sluiten. Maar met ingang van 2018 mag de VNG dit niet meer doen, omdat zij geen collectieve activiteiten van gemeenten meer mag financieren met geld uit het Gemeentefonds.

Links:
* Kindertelefoon – www.kindertelefoon.nl
* Sensoor – www.sensoor.nl
* AKJ – www.akj.nl

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om aan bewoners de mogelijkheid te bieden om (anoniem) met een vertrouwenspersoon te kunnen praten. Door deze drie stichtingen te (blijven) ondersteunen, voldoen gemeenten aan deze verplichting. Deze voorzieningen kosten voor Tilburg €196.700 per jaar (92 cent per inwoner), waarvoor het geld uit het Gemeentefonds van de VNG komt.

In april 2017 heeft raadslid Claudia Dankers (CDA) reeds vragen gesteld over het behoud van deze drie hulplijnen.

Mobiele versie afsluiten