Site pictogram Tilburgers.nl

Knooppunt ruimhartig Tilburg

gon mevisAcht maatschappelijke organisaties, ieder op basis van eigen kennis, netwerk en diensten, hebben hun krachten gebundeld om vluchtelingen in Tilburg snel hun plek te laten vinden in de stad. Deze samenwerkende organisaties zijn: Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Dondershuis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Zij willen de asielzoekers en de mensen in de wijk, waar vanaf medio oktober 400 vluchtelingen in een noodopvang wonen, op alle denkbare manieren ondersteunen. Directeur Gon Mevis van ContourdeTwern geeft aan dat de komst van een grote groep mensen tegelijk veel vraagt van de direct omwonenden in de wijk.

Wij zijn ons bewust van het gevoel van onrust en onveiligheid dat dit kan oproepen en nemen dit serieus. We zijn krachtig genoeg om juist nu onze Tilburgse gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We kunnen dat door er samen voor te gaan: bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, scholen, sportverenigingen, gemeente etc.

vluchtelingenVeel Tilburgers en Tilburgse bedrijven geven aan de vluchtelingen een warm welkom in hun stad te willen geven. Mensen melden zich spontaan aan als vrijwilliger, om de handen uit de mouwen te steken of om als maatje een van de vluchtelingen wegwijs te maken in de wijk en de stad. Om dit hartverwarmende aanbod in goede banen te leiden, is er een speciaal Knooppunt Ruimhartig Tilburg ingericht bij het centraal bureau van ContourdeTwern aan de Spoorlaan 444. Hier worden de initiatieven uit de stad verzameld en wordt bekeken hoe die zo goed mogelijk ingezet kunnen worden voor de vluchtelingen.

Vanaf maandag 5 oktober is het Knooppunt Ruimhartig Tilburg bemenst op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur. Ook kan er dan gebeld (013 – 583 99 90), gemaild (info@ruimhartigtilburg.nl) en/of de website (www.ruimhartigtilburg.nl) bezocht worden.

De lijst van bedrijven en organisaties, die iets willen doen voor de groep vluchtelingen, groeit met de dag: Bonheurgroep, Bouwbedrijf André Doevendans BV, Bureau Jeugdzorg West- en Midden-Brabant, Humanitas Midden-Brabant, Incubate, Lions club Regte Heide, Social salon, Stichting Broodnodig, Stichting Kinderopvanggroep, TBV Wonen, Theaters Tilburg, Tilburg University, Tilburgse Sportraad, Tiwos. Op www.ruimhartigtilburg.nl zal steeds een actuele lijst van deelnemende organisaties staan.

Mobiele versie afsluiten