Site pictogram Tilburgers.nl

Koningin Máxima bij bijeenkomst Social Innovation UVT

24-UvT_xHare Majesteit Koningin Máxima bezoekt op dinsdag 18 maart bij Tilburg University een bijeenkomst over Social Innovation. Social Innovation betreft de eigentijdse samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en openbaar bestuur, die leidt tot nieuwe markten, producten of maatschappelijke diensten met betrokkenheid van burgers. De bijeenkomst is het sluitstuk van een werkconferentie die op 21 februari werd gehouden. Tijdens de werkconferentie hebben vertegenwoordigers van overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de regio Midden-Brabant een Social Innovation-programma met een aantal concrete projecten uitgewerkt. Op 18 maart zetten zij hun handtekening onder dat programma. Na de ondertekening wordt Koningin Máxima geïnformeerd over enkele projecten op het terrein van zorg, duurzaamheid en werk. Eén van die projecten is de Startersbeurs, gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. De Startersbeurs is een initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University en de jongerenvakbonden FNV en CNV en stelt jongeren in staat om als starter een half jaar lang bij bedrijven op een leerwerkplek aan de slag te gaan om zo hun  positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Mobiele versie afsluiten