Site pictogram Tilburgers.nl

Koningin Maxima in gesprek met Tilburgse ondernemers

Koningin Maxima Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en bracht woensdag 20 januari, samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan Station88 – het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie – in Tilburg. Het bezoek richtte zich op mkb bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en lid van het Comité, Meiny Prins spraken met werkgevers over hun ervaringen met het platform Werk-Samen, een idee van hoogleraar Ton Wilthagen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb bedrijven in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied, personeelstekort versus tijdelijk geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar zodat medewerkers op regionaal niveau via detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na verloop van tijd weer terug te kunnen keren. Het platform is gratis en toegankelijk voor alle soorten bedrijven.

Ondernemers in het gesprek gaven voorbeelden uit de praktijk, waarbij het ene bedrijf, dat door de coronamaatregelen stil lag, haar personeel uitleent aan een ander bedrijf dat juist extra mensen nodig had.

Snelle oplossingen die voor de hand lagen en die op korte termijn de problemen oplosten of verminderden, maar die – nu het allemaal langer gaat duren – op de langere termijn voor problemen kunnen zorgen. Dat was de rode draad in het gesprek.

Koningin Maxima in gesprek met ondernemers Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Een bedrijf in techniek dat eigenlijk zou moeten investeren in kwaliteitscertificaten, maar dat nu niet kan opbrengen, omdat onbekend is hoe lang hij nog stil zit. En geen bank die er nu geld voor wil lenen. Maar ook een ondernemer die zijn werknemers heeft uitgeleend aan een schoonmaakbedrijf, waarvan een personeelslid een bedrijfsongeluk heeft gehad en nu al een halfjaar ziek thuis zit. Nu blijkt dat zijn verzekering de kosten niet dekt, omdat uitleen aan een schoonmaakbedrijf niet onder de polis valt.

Alle deelnemers – in totaal meer dan 25 – gaan uitvoerig in op het belang van samenwerking, ‘korte lijntjes’ en eigenlijk is iedereen op zoek naar iemand die ‘alles weet’. De vraag van Koningin Maxima naar wat nou precies de juridische hobbels zijn, blijkt voor elke casus anders te zijn. Alle deelnemers zijn het wel roerend eens dat samenwerking de ‘sleutel is voor succes’. Een conclusie die bij Koningin Maxima leidt tot de vraag wat ‘succes’ dan is, in hun ogen.

Iedereen wilde daar wel op ingaan, maar de tijd was echt om. Daarom verzocht Koningin Maxima de aanwezigen om haar schriftelijk te antwoorden op haar vraag, welk advies zij de volgende keer zou moeten geven als zij de Minister weer sprak over dit probleem.

Mobiele versie afsluiten