Site pictogram Tilburgers.nl

Koningin Maxima in gesprek over ‘de Doorbraak’ in Tilburg

Koningin Maxima Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Woensdag 20 januari 2021 bracht Koningin Maxima een werkbezoek aan Tilburg. Vanwege de coronaregels was dit een digitaal bezoek via de online vergader applicatie Zoom. Bij het eerste deel van het werkbezoek nam Koningin Maxima vlotjes en efficiënt de leiding en stipt op tijd begon ze met het stellen van gerichte vragen.

Onderwerp van gesprek was ‘de Doorbraakmethode’ in Tilburg, waarmee  ondersteuning wordt geboden aan huishoudens die meerdere problemen tegelijk hebben, zoals armoede, schulden, psychische en gezondheidsproblemen. Huishoudens met problemen op verschillende gebieden worden bij dit initiatief door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen.

Hierbij kwam ook een ervaringsdeskundige aan het woord: een onderneemster die door ernstige ziekte afgleed in de schulden en met haar twee kinderen op straat dreigde te komen. Koningin Maxima toonde oprechte belangstelling en wist haar inlevingsvermogen te tonen door op te merken dat problemen uitzichtloos zijn als je er in zit, terwijl iemand anders vaak de oplossing wel ziet.

Wethouder Esmal Lahlah (links) in gesprek met Koningin Maxima Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Koningin Máxima sprak verder met de initiatiefnemers, professionals en met wethouder Esmah Lahlah over hoe de Doorbraakmethode in de praktijk werkt. Eelke Blokker, bedenker van de doorbraakmethode bij het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) vulde het gesprek aan en beantwoordde veel van de gestelde vragen.

Koningin Maxima neemt echter geen genoegen met alleen theorie en grijpt met gerichte en concrete vragen regelmatig in. Waarom werkt de doorbraakmethode soms ook niet? Hoe gaat de wethouder om met het woningentekort bij het huisvesten van mensen? Op doortastende wijze weet ze alle gesprekspartners te laten nadenken over hun eigen woorden en redeneringen en een spiegel voor te houden.

In het tweede deel van het gesprek kwamen vooral ambtenaren en beleidsmedewerkers aan het woord. Over hoe het soms ingewikkeld is om ‘olifantenpaadjes’ te bewandelen om een oplossing te vinden voor een gezin dat in de problemen zit.

Koningin Maxima leek zich te verbazen over het feit dat zorgverzekeraars volgens de wet niet mogen investeren in het voorkomen van (gezondheids)problemen, terwijl juist een bijdrage uit de richting welkom zou zijn. Ook het gegeven dat de Privacywet, die bedoeld is om burgers te beschermen, juist ook het tegengestelde effect blijkt te hebben als gemeenten en instanties daardoor niet elkaar op de hoogte kunnen brengen over problemen in een gezin. Zodat hulp vaak te laat komt.

Conclusie is onder meer dat door de gehele sector heen het besef moet groeien dat er al gereageerd moet worden op een klein signaal, voordat het erger wordt. Als bijvoorbeeld een gezin voor het eerst een schuld van 1000 euro bij een zorgverzekeraar heeft, moet al alarm geslagen worden en daarmee worden voorkomen dat het uitgroeit tot een gecompliceerd probleem.

Mobiele versie afsluiten