Site pictogram Tilburgers.nl

Koninklijke onderscheiding voor Dineke Wijgergangs

Orde van Oranje-Nassau
Koninklijke onderscheiding voor Dineke Wijgergangs

Mevrouw L.M. (Dineke) Wijgergangs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van de KBO afdeling St. Maarten de Reit.

Sinds maart 1993 is Dineke Wijgergangs voorzitter van de KBO afdeling St. Maarten de Reit. De grote opdracht bij haar aantreden was de afdeling nieuw leven in te blazen. Door haar persoonlijke benaderwijze van kandidaat-leden is zij er in geslaagd het aantal leden te laten toenemen van 60 naar ruim 400.

Dineke Wijgergangs is zeer betrokken bij het wel en wee van de leden en is bij alle activiteiten aanwezig. Zij bezoekt de zieken en biedt hulp waar nodig. Als voorzitter van de afdeling richt zij zich niet alleen op haar eigen afdeling, maar zoekt zij ook nadrukkelijk de samenwerking met andere KBO-afdelingen. Door haar ruime ervaring als afdelingsvoorzitter is zij tevens het geheugen van

de eigen afdeling en die van andere KBO afdelingen. Onlangs heeft zij het voorzitterschap overgedragen.

Behalve voor de KBO heeft Dineke Wijgergangs zich ook jarenlang ingezet voor Zorgcentrum Zonnehof, voor de parochies Petrus en Paulus, en St. Maarten. Bij het zorgcentrum verrichtte zij diverse hand- en spandiensten zoals hulp in de bibliotheek, koffie schenken, het vervoer van bewoners en het begeleiden van activiteiten. Bij de parochies was zij werkzaam op het parochiesecretariaat en coördineerde zij het parochieblad, is zij lid van de ziekenbezoekgroep en ze zingt al ruim 18 jaar bij het Liturgisch Ad Hoc Koor.

Voor al haar vrijwilligerswerk is Dineke Wijgergangs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de onderscheiding wordt haar overhandigd door wethouder en locoburgemeester Roel Lauwerier.

Mobiele versie afsluiten