Site pictogram Tilburgers.nl

Koninklijke onderscheiding voor Fred van der Westerlaken

Fred van der Westerlaken uit Breda ontving op donderdag 25 januari 2024 een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Fred van der Westerlaken krijgt deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het beroepsonderwijs in Tilburg, de regio en ook landelijk. Per 1 januari 2024 is Fred met vervroegd pensioen. Burgemeester
Weterings reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het afscheid van Fred van der Westerlaken als voorzitter College van Bestuur van de Onderwijs Groep Tilburg tijdens een afscheidsreceptie in Mindlabs.

Fred van der Westerlaken (62) was van 1983 tot 1 januari 2024 werkzaam bij de Onderwijsgroep Tilburg (OGT) en diens rechtsvoorgangers. Tot de OGT behoren 15 mbo-scholen, een school voor VAVO en een school voor educatie en inburgering met in totaal 13.000 leerlingen. Hij was achtereenvolgens docent, teamleider, hoofd opleidingen en afdelings- en collegedirecteur bij de OGT. In de periode 2005-2012 was hij lid en de laatste 11 jaar voorzitter van het College van Bestuur van de OGT. Fred van der Westerlaken zet zich al ruim 40 jaar in voor het mbo-onderwijs met als rode draad in zijn carrière zijn streven naar een naadloze aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Naast zijn werk voor de OGT was hij bijna 30 jaar actief in het netwerk van scholen voor Handel: de
Bedrijfstakgroep Handel binnen de MBO-raad. Van 2004 tot 2015 was hij bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Handel. Bij de Stichting Handelsonderwijs Nederland was hij van 1996 tot 2021 secretaris en penningmeester en van 2021 tot 2023 vice-voorzitter en de afgelopen 8 jaar was hij voorzitter van de Sectorkamer Handel.

Fred van der Westerlaken was daarnaast sinds 2012 actief voor het Kennispact MBO Brabant. Sinds 2020 was hij hiervan voorzitter. Ook was hij 8 jaar lang bestuurslid van Midpoint Brabant en sinds 2019 voorzitter van Mindlabs.
Tussen 2014 en 2020 heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor de Stichting Tilburgse Revue en sinds 2022 is hij bestuurslid van de Stichting Special Olympics Nationale Spelen Breda Tilburg 2024.

Mobiele versie afsluiten