Site pictogram Tilburgers.nl

Koninklijke onderscheiding voor Harry Kiwitz

Harry Kiwitz uit Tilburg heeft op woensdag 21 juni 2017 een koninklijke onderscheiding ontvangen en daarmee is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Locoburgemeester Hans Kokke reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Regionale Voedselbanken Brabant en Zeeland.

Harry Kiwitz heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn vele vrijwilligerswerk. Hij heeft zich op meerdere fronten ingezet voor kwetsbare groepen in de samenleving, die veelal leven in armoede.

Zo is hij sinds 2002 penningmeester van de Stichting Jabalpur India. Dit is een stichting die ondersteuning biedt aan diverse onderwijscentra in en rond de stad Jabalpur in centraal India. Sinds 2009 is hij actief voor de Stichting Voedselbanken Nederland, regio Brabant-Zeeland en hij was zesenhalf jaar voorzitter van de Stichting Tilburgse Voedselbank.

Bovendien heeft hij zich bij de stichting Kompaan zes jaar lang ingezet voor kinderen en hun ouders opvoed-, opgroei- en ontwikkelingsproblemen. Bij de Stichting ZorgSaam bood hij tot voor kort zestien jaar lang hulp aan jeugd en jongeren tot 18 jaar uit de Regio Midden-Brabant, die in de knel zitten.

Hulpvragen van deze jongeren werden onder andere financieel ondersteund in situaties waar geen vergoedingen waren vanuit reguliere wet- en regelgeving. Daarnaast was Harry Kiwitz vier jaar lang vice-voorzitter van de Petrus en Paulus Parochie in Tilburg. Ook was hij voorzitter van de stedenband Tilburg – Lekoa Vaal en van Takadoum, een stichting die zich bezig hield met het bevorderen van participatie van moslimvrouwen.

Mobiele versie afsluiten