Site pictogram Tilburgers.nl

Koninklijke onderscheiding voor Mirjam Schoenmakers-Hazenberg

Mirjam Schoenmakers-Hazenberg uit Udenhout ontving op zaterdag 13 januari 2023 een Koninklijke
onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Ze krijgt deze onderscheiding onder andere vanwege haar 25-jarige vrijwillige inzet voor Ruitersportvereniging De Cavalieren. Burgemeester Weterings reikte de onderscheiding uit
tijdens de teerdag van de vereniging in de foyer van Manege De Kraan in Berkel-Enschot.

Het logo van Ruitersportverenging De Cavalieren

Mirjam Schoenmakers-Hazenberg (54) is sinds 1998 als penningmeester en bestuurslid verbonden aan de ruitersportvereniging. Als penningmeester beheert zij al die jaren de financiën en verzorgt zij de inkomsten en uitgaven. Ze is verantwoordelijk voor het innen van de contributies, doet ook de sponsoring en voert hierover het overleg met bestuur en commissies.

Jaarlijks maakt ze de begroting en de jaarrekening en zorgt voor de financiële verantwoording. Tevens verzorgt zij de ledenadministratie. Grote waardering was er voor haar inzet als penningmeester bij de financiële afwikkeling van de nieuwbouw van de manege, de uitbreiding van de vorige manege in 2016 en bij de perikelen van de coronaperiode 2020-2023.

Door een goed financieel beheer heeft zij er mede voor gezorgd dat in de afgelopen zestien jaar het bedrag van de contributie voor de leden gelijk is kunnen blijven.

Bij Ruitersportvereniging De Cavalieren is Mirjam Schoenmakers-Hazenberg ook regelmatig actief als vrijwilliger achter de bar en is zij betrokken bij de jaarlijkse schoonmaak.

Mirjam Schoenmakers-Hazenberg was gedurende acht jaar vrijwilliger bij de plaatselijke basisschool, hielp er bij de organisatie van diverse activiteiten en was er verkeersbrigadier. Daarnaast was zij actief als vrijwilliger bij de jaarlijkse Survival Run Udenhout. In de periode 2000-2008 was Mirjam Schoenmakers-Hazenberg vrijwilliger en bestuurslid bij de buurtvereniging. Het afgelopen jaar heeft ze geholpen bij de evenementen Winterparadijs Udenhout, Udenhout onder zeil en Trekker Trek.

Mobiele versie afsluiten