Site pictogram Tilburgers.nl

Koninklijke onderscheiding voor Wil van Gils

De heer Wil van Gils uit Tilburg krijgt een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de bridgesport en voor diverse andere maatschappelijke verdiensten. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en heeft de versierselen ontvangen uit handen van locoburgemeester Marieke Moorman in het hoofdkantoor van Interpolis aan de Spoorlaan te Tilburg.

Wil Van Gils zet zich sinds 1992 in voor bridgeclub Interpolis. Hij viert nu zijn 20-jarig jubileum als wedstrijdleider. Zijn wekelijkse activiteiten als wedstrijdleider zijn uiteenlopend: inrichten van de speelzaal, gereedmaken van speelschema’s, sorteren van spellen, arbitreren, uitslagen berekenen, administratie van punten en klassementen bijhouden. Daarnaast beheert hij de website, organiseert jaarlijks bijzondere bridgedrives, fungeert als vraagbaak, geeft les aan leden, beheert spelmateriaal en treedt op als vertrouwenspersoon. Op regionaal niveau organiseert de heer Van Gils diverse wedstrijden en is hij een groot promotor van de bridgesport.

Hoewel het zwaartepunt van de verdiensten van de heer Van Gils bij de bridgesport ligt, zijn ook andere maatschappelijke activiteiten het vermelden waard. Hij was lid van de ondernemingsraad van Interpolis en twaalf jaar bestuurslid van het Voorzieningenfonds voor medewerkers van Interpolis. Hij verrichtte hand- en spandiensten voor de parochie Heikant-Quirijnstok en zat enkele jaren in de familieraad van verzorgingshuis St. Jozef in Tilburg.

Mobiele versie afsluiten