Spring naar inhoud

Op 18 mei 2021 heeft het college van Tilburg besloten om 13.586 m2 grond aan de Kalverstraat te kopen voor 865.000,- van de huidige, particuliere eigenaren. De gemeenteraad gaat hiermee op 14 juni 2021 akkoord.

Deze grond ligt vlakbij de stad en grenst aan de Noorderplas, zodat er een publiekstrekkende functie gerealiseerd kan worden die goed past in de ontwikkelingen van landschapspark Pauwels.

Het college zegt daarover: "De eigenaren van de woningen + omliggende tuin, weiland en bos ten zuiden van de Noorderplas gaven in het najaar van 2020 aan mogelijk te willen verhuizen, vanwege alle ontwikkelingen in hun omgeving. Juist vanwege deze ontwikkelingen in landschapspark Pauwels, is het advies deze grond te kopen."

Document van het College van B&W:

De gemeenteraad heeft op 6 april 2020 het bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Spoorzone 2019' vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een bouwplan voor de parkeergarage Zwijsen. Het College stelt aan de gemeenteraad voor om deze parkeergarage mogelijk te maken.

De parkeergarage is noodzakelijk om te voorzien in de parkeerbehoefte in de Spoorzone.

Het college zegt daarover: "Ter versterking van de resterende ecologische zone is er voor gekozen om de parkeergarage aan de zuidzijde te voorzien van een groene gevel en een het dak te voorzien van sedum dakbedekking."

Documenten van het College van B&W:

Kaartje uit de raadsbrief van het College.

Op 10 mei 2021 heeft het college van Tilburg bekend gemaakt om betaald parkeren in te voeren in meerdere wijken van Tilburg. Dit gaat in op 1 juli 2021.

Dit gebeurt omdat de gemeenteraad in 2016 heeft besloten dat de parkeerdruk in de wijken moet worden verminderd door middel van betaald parkeren.

Het college zegt daarover: "Op korte termijn gaan we ook de wijken Groeseind, Hoefstraat en Koestraat, Loven benaderen om te inventariseren wie wil deelnemen aan het review panel over de invoering van betaald parkeren. Naar verwachting wordt eind dit jaar in (een deel van) Hasselt en Goirke betaald parkeren ingevoerd en begin volgend jaar in Groeseind, Hoefstraat en Koestraat, Loven."

Documenten van het College van B&W:

4

Op 20 april 2021 heeft het college van Tilburg besloten om camera's te plaatsen op kruispunten met verkeerslichten die belangrijk zijn voor de verkeersafwikkeling, of die sturingsmogelijkheden bieden of die  van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Het college wil met deze camera's alleen verkeerssituaties monitoren en de privacy van mensen te allen tijde te zullen garanderen.

Het college zegt daarover: "We slaan de videobeelden van de verkeerscamera’s nooit op. Externe experts die ons bijstaan bij de analyse van verkeerssituaties krijgen pas toegang tot de beelden na de ondertekening van een verwerkersovereenkomst. De beelden zijn alleen via een beveiligde verbinding toegankelijk via het afgeschermde netwerk van de gemeente Tilburg."

Documenten van het College van B&W:

Mei 2016 Opening Fietstunnel Willem II passage Foto: John Geerts

Wethouders Berend de Vries en Mario Jacobs hebben beide afscheid genomen van de stad.

Berend de Vries heeft een ambtelijke functie geaccepteerd in Utrecht en Mario Jacobs wordt dijkgraaf van waterschap Aa en Maas.

Beide wethouders schreven een afscheidsbrief:

De gemeente Tilburg gaat, samen met de GGD en zorgverzekeraar CZ, alle ouders aanschrijven van kinderen onder de 18 jaar die de afgelopen 18 maanden niet naar de tandarts zijn geweest.

Uit onderzoek blijkt dat goede mondzorg een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van kinderen, terwijl door corona veel tandartsbezoeken zijn afgezegd of uitgesteld.

Het college zegt daarover: "Een slecht gebit kan leiden tot verandering in het eetpatroon, leerproblemen door absentie op school, concentratiegebrek, spraakstoornissen door prematuur tandverlies, schade aan het blijvende gebit, problemen met sociale omgang en tot verminderde kwaliteit van leven van zowel ouders als kind."

Documenten van het College van B&W:

Op dinsdag 13 april 2021 heeft het college van Tilburg besloten om niet mee te werken aan de huisvesting van arbeidsmigranten aan Hultenseweg 56.

Een van de belangrijkste redenen is de locatie, midden in het Stadsbos013.

Het college zegt daarover: "De activiteiten in het gebied moeten hoofdzakelijk te maken hebben met landbouw, versterken landschap en biodiversiteit, recreatie of leiden tot een transformatie van de landbouw richting duurzame landbouw/stadslandbouw. Deze ontwikkeling sluit daar niet op aan."

Documenten van het College van B&W: