Site pictogram Tilburgers.nl

Krappe meerderheid voor verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wier

volle-tribune-bij-raad-Jan-Wier
Volle tribune bij discussie over verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier

De publieke tribune zat afgeladen vol tijdens de raadsvergadering van 4 februari. Buurtbewoners van Jan Wier waren in grote getale aanwezig, gewapend met een spandoek en helium-ballonnen, om getuige te zijn van de discussie en de beslissing over de verhuizing van enkele afdelingen van Novadic-Kentron naar Jan Wier, waar GGZ Breburg eind dit jaar weggaat. Novadic-Kentron wil daar cliënten helpen die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen. De buurtbewoners zijn daar fel op tegen, omdat zij vrezen voor de veiligheid van henzelf en hun kinderen.

professor-Fijnaut
Professor Cyrille Fijnaut, bedenker van de stadsbrede ‘Commissie van Wijzen’, was samen met ruim 50 buurtgenoten aanwezig op de publieke tribune om de discussie te volgen.

De fracties van de VVD, SP, TVP, Trots, Lijst Nell Schoenmakers, Partij voor Tilburg en DAT, die tegen de verhuizing stemden, hadden dan ook vooral veel kritiek op de in hun ogen veel te magere maatregelen om de veiligheid in de buurt te garanderen, ook al stelde burgemeester Peter Noordanus zich persoonlijk garant. Bovendien wilden deze partijen dat er eerst een stedelijke ‘commissie van wijzen’ wordt ingesteld, die gaat onderzoeken welke plekken in de stad geschikt zijn voor een zorginstelling voor psychische gezondheidszorg. Het idee voor zo’n commissie werd voorgesteld door professor Cyrille Fijnaut in de commissie van 10 december 2012 en krijgt veel steun.

Bart van de Camp, SP: “Als we de veiligheid niet kunnen garanderen, en we de wijk vol camera’s gaan hangen…. in een woonwijk!? Wie gaat die dingen uitlezen en wat kost dat? Er komt één heel goed punt uit dit voorstel, namelijk de brede stadscommissie. Maak van dit voorstel gebruik.”

Joost van Puijenbroek, Trots: “De opkomst op de tribune zegt genoeg. Zorg dat de buurt zich herkent in het eindvoorstel. Pas niet de wijk aan op de instelling, dus niet de wijk vol camera’s hangen, dat is geen realistische oplossing. Het voorstel is niet het voorstel waar me iets mee kunnen. Heb de wethouder al twee keer teruggestuurd, maar nu bij de derde keer vertrouwen we er niet meer op dat het toch nog een goed voorstel wordt. Het voorstel om een stadsbrede commissie in te stellen is wel een goed voorstel. Dat moet je gedegen doen”

Marko van Dalen, VVD: “In een woonwijk moeten kinderen kunnen buiten spelen zonder hekken en camerabewaking.”

Echter, voorstanders van de verhuizing zijn bang dat de beslissing veel te lang gaat duren als nu eerst nog een commissie moet worden opgericht en bovendien hebben zij wel het vertrouwen in wethouder Marjo Frenk en burgemeester Peter Noordanus.

Orkun Baytemir, PvdA: “Het college heeft ruim voldaan aan de voorwaarden. Ik ben ervan overtuigd dat de verhuizing kan doorgang zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Het is een goed idee om een stadsbrede commissie in te stellen, maar niet in deze situatie.”

Joris Bengevoord, GroenLinks: “Jan Wier zette zich in voor alle kwetsbare mensen. De verantwoordelijkheid van de instelling houdt niet op bij de muren van het gebouw, kinderen moeten veilig kunnen spelen. GGZ Breburg mag een voorbeeld nemen aan Novadic-Kentron, dat wel zorgt voor de buurt”

Peter van Gool, D66: “Goede zorg voor cliënten staat centraal, dat gaat hand in hand met goede inpassing in de stad. Er is tegemoet gekomen aan onze eerdere kritiek.”

Wethouder Marjo Frenk verdedigde haar voorstel: “Dit voorstel is voor niemand het ideale voorstel, maar wel met alle op- en aanmerkingen die gaandeweg door alle betrokkenen zijn gemaakt. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de cliënten die hulp en zorg nodig hebben. Het spreekt vanzelf dat we een zorgplicht hebben. We lopen nu eerst dit proces en we verwachten dat Novadic-Kentron er stevig ingaat. Ik vind het een heel goed idee om een commissie van wijzen in te stellen, als aanvulling voor het tot stand komen van beleid. Veel andere voorzieningen in de stad hebben in het verleden volle tribunes opgeleverd, maar zijn uiteindelijk goed beheersbare voorzieningen geworden die niet tot problemen leiden in de buurt.”

Peter Noordanus uitte ook kritiek op de buurtbewoners: “Gezien de klachten zou nabuurschap voor verbetering vatbaar zijn in de wijk. Samenwerken kan de mogelijkheid zijn om de zorg te bieden die nodig is voor deze mensen. Ik stel me om deze reden dan ook volledig persoonlijk garant voor de veiligheid. En altijd bestaat de mogelijkheid nog om bepaalde projecten te stoppen als klachten dermate ernstig worden.”

Tijdens de hoofdelijke stemming, die volgde op ruim twee uur discussie, was de spanning in de raadszaal voelbaar. De uitslag was 23 stemmen voor en 22 tegen. De PvdA, CDA, D66 en GL stemden voor het voorstel.  Leendert Florusse (PvdA), Marie-Therese Blomme (CDA) en de fracties van de VVD, SP, TVP, Trots, Lijst Nell Schoenmakers,  Partij voor Tilburg en DAT stemden tegen het voorstel.

Lees ook:

Mobiele versie afsluiten