Site pictogram Tilburgers.nl

Kunstwerk bij viaduct ‘Bels Lijntje’

Aankomende vrijdag  7 juli 2017 kiezen buurtbewoners uit de wijk De Blaak een kunstwerk uit drie schetsontwerpen van kunstenaars. Zij bepalen welk ontwerp deze zomer zal worden aangebracht op het viaduct ‘Bels Lijntje’.

Om 16:00 uur presenteren de kunstenaars in Hofstede De Blaak de concepten. Na een verdeling in vijf verschillende groepen, iedere groep met een eigen insteek, kan iedere groep één stem uitbrengen. De winnende kunstenaar zal in later dit jaar het ontwerp uit gaan voeren.

Met hulp van de Coöperatie Bels Lijntje werden 15 kunstenaars uitgenodigd een ontwerp in te sturen. Hieruit werden door een adviescommissie 3 kunstenaars geselecteerd.

De opdracht aan de kunstenaars: zorg dat je de verschillende functies van het viaduct vangt in een ontwerp. Het viaduct is namelijk enerzijds een passage naar Europa, want de laatste poort voor we bij de zuiderburen binnen fietsen en de eerste voor degenen die vanuit het zuiden Nederland naderen. Anderzijds is het de poort naar het enorm uitgestrekte Stadsbos013 en is het gelegen in een ecologische verbindingszone. Het is de enige plaats tussen Tilburg en Breda waar grote zoogdieren (reeën) maar ook amfibieën, reptielen, dagvlinders etc. de A58 kunnen passeren. Het is daardoor een belangrijke schakel in de verbinding tussen de natuurgebieden Kaaistoep en Riels Laag.

Het viaduct begrenst ook de wijk de Blaak, is sinds 1990 is het drukst bereden recreatieve fietspad van Tilburg en ligt op een historisch belangrijke plek. Het in 1867 geopende Bels Lijntje tussen Tilburg en Turnhout vormde vroeger een belangrijke spoorverbinding voor het vervoer van goederen en personen tussen Amsterdam en Parijs. Het is hiermee een van de vier oude spoorlijnen die Brabant rijk is en kan worden beschouwd als cultuurhistorisch erfgoed. Het was ook tijden een smokkelroute tussen Nederland en België voor allerlei verboden waar.

De kunstenaars Joren Joshua, Jori van Boxtel en Thera Clazing zijn aan de slag gegaan met deze opdracht. Hun concepten zijn te vinden op de website van de wijkraad De Blaak: http://wijkraaddeblaak.nl/passage-bels-lijntje

Het viaduct en de omgeving krijgen een opknapbeurt die past bij het Stadsbos013 en de historie van het Bels Lijntje.

De afgelopen jaren zijn  al verschillende tunnels en viaducten in Tilburg aangepakt. Onder meer in de Piushaven, in de Reeshof en aan de Vaartlaan. Nu volgt dus het viaduct op het Bels Lijntje.

De grondige opknapbeurt past ook in dit jaar vanwege de viering van ‘150 jaar Bels Lijntje’. In dat kader worden er diverse activiteiten georganiseerd. Afgelopen jaar begon aan het Bels Lijntje ook de start van de aanleg van het grootste bijenlint van Europa. Na de verbreding van het fietspad –vermoedelijk in 2018- zal nog een nieuwe faunapassage onder het viaduct worden aangelegd. Ook in het Stadsbos013 vinden steeds meer activiteiten plaats. Het Bels Lijntje en het Stadbos013 staan daarmee steeds meer in de belangstelling.

Achtergrond:  Namens zich ergerende wijkbewoners, klopte Stefan Jansen bij de Gemeente Tilburg aan. Daar werd door de wijkregisseur meegedacht en een bedrag van 5.000 euro ter beschikking gesteld, naast volop ambtelijke ondersteuning. Via zes fondsen werd nog zo’n 7.500 euro extra ter beschikking gesteld. Cupudo, Cultuur in het Publieke Domein, zorgde voor de eerste aanjaagbijdrage, waarna onder meer de Wijkraad De Blaak, de Rabobank, het Spiegelglasfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stadsbos013 volgden.

Mobiele versie afsluiten