Site pictogram Tilburgers.nl

Landelijk congres Wijkgericht Werken naar Tilburg

resizedimage600302-CirkelspolitiekburgerambtenarijTilburg is in november 2015 gastheer voor het congres van het landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB). Dit werd vrijdag 21 november bekend gemaakt tijdens Het LPB Congres 2014 dat op 19, 20 en 21 november plaatsvond in Groningen.

Het jaarlijkse congres van de LPB is een in het vakgebied bekend en gerenommeerd evenement. Doel van het congres is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met wijkgericht werken. Sinds de oprichting in 1994 is het LPB uitgegroeid tot een platform waar meer dan 100 gemeenten bij zijn aangesloten.

Het thema van het landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken congres 2014 was de samenwerking tussen burger, politicus en ambtenaar. Er werd vanuit drie verschillende perspectieven naar de rollen van de burger, de politicus en de wijkambtenaar.

1. Uitdagingen voor de overheid door initiatieven van burgers en ondernemers

Er komen steeds meer initiatieven boven drijven van bewoners, wijken en (sociale) ondernemers. Dit is voor de wijkambtenaar op zich niks nieuws, maar de initiatieven worden talrijker, veelomvattend en grensoverschrijdend. Welke dilemma’s doen zich voor? Wanneer stap je in als overheid en wanneer laat je het los? Waar houdt het werk van de professional op en waar begint het initiatief van de burger? Zijn er vraagstukken die burgers en sociale ondernemers van de professional overnemen en waar liggen de drijfveren om dit te doen?

2. Vernieuwing van de lokale democratie en de rol van de politiek

De rol van de politiek is bepalend voor hoe de ambtelijke organisatie haar rol invult. Meer ruimte voor initiatieven van burgers en sociale ondernemers betekent voor de politiek andere omgang met vraagstukken over legitimiteit en gelijkheid. Meer dan ooit lijkt er een democratische crisis te bestaan, ook op lokaal niveau. We gaan op zoek naar nieuwe vormen en methodes van meebeslissen, meedoen en meedenken. En dan de inhoud van politiek: gaat het om korte termijn-denken en snelle successen of over visie-, koersvorming en leiderschap? Allemaal onderwerpen waar we tijdens het LPB Congres met elkaar over in dialoog of debat gaan. Een voorbeeld is een stevig college van het Instituut Publieke Waarden over democratie, participatie en publieke waarden. Ook besteden we aandacht aan de Raad van de Toekomst en de publicatie van de Raad voor het Openbaar Bestuur onder leiding van Jacques Wallage.

3. De veranderende rol van de wijkambtenaar

Het perspectief van de wijkambtenaar is het meest herkenbaar. De rol van de wijkambtenaar wordt steeds gedifferentieerder. Moet de wijkambtenaar zijn opdracht halen bij de politiek of in de gemeentelijke organisatie of ligt de legitimiteit van de opdracht in de wijk? Oftewel: ‘wat is van de staat en wat is van de straat?’. Hierin is de positie, rol en houding van de wijkambtenaar belangrijk. Hoe kunnen we onze verschillende speelstijlen en rollen aanscherpen en ontwikkelen ten behoeve van de opdracht? En wat betekent het ambtenaarschap anno 2015? Is er een verandering gaande waarbij straks alle ambtenaren in de wijk zitten?

Er werd vooral gefocust op de kansen en (on)mogelijkheden in de relatie tussen burgers, politiek en de ambtelijke organisatie. Rollen en relaties zijn in verandering. De zoektocht naar nieuwe wegen stond centraal in het congres.

Congres Wijkgericht Werken naar Tilburg

In november 2015 is het volgende jaarlijkse congres van de LPB in Tilburg. Zo’n 400 gemeenteambtenaren en -bestuurders gaan eind 2015 hun ideeën en ervaringen over het werken in wijken en buurten met elkaar delen. Wethouder Hans Kokke: “Het landelijke congres past goed bij Tilburg als de stad van wijkgericht werken. We hebben volop ervaring op dit gebied. Het congres is een mooi moment om die kennis te delen, onze expertise te verdiepen en goede voorbeelden van andere gemeenten binnen te halen.”

Mobiele versie afsluiten