Site pictogram Tilburgers.nl

Landelijke consuminderdag is in Tilburg: 14 maart 2010

Vrolijke idealisten hebben meer dan genoeg!   Landelijke Consuminderdag 14 maart 2010 als een symposium met een uitgebreid programma

Het theater café van Zaal 16 is om 10.00u open, koffie en thee staan voor u klaar. Als u van buiten Tilburg komt kunt u met het Boekenweekgeschenk op 14 maart gratis reizen met de trein.

Reserveren via:  Deze Link

Routebeschrijving: hier te vinden

Uitgebreid programma:

10.15-10.45: Ineke van Pelt, filosofisch consulent en docent start met de interactieve lezing ‘Genieten, Geluk en Geld’. Dit thema roept allerlei vragen op: Maakt geld gelukkig?

We zijn sinds de jaren dertig drie keer rijker geworden maar ook drie keer gelukkiger?

Wat is geluk? Kunnen we op zoek naar geluk of overkomt het ons? Kunnen we meer dan 100% genieten? Hoe verder van huis hoe meer we genieten?

Het is een interactieve lezing.

Website: inekevanpelt.nl

11.00-11.45: Fred La Haye, ‘Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat het levenswerk van Pierre Teilhard de Chardin, “Het verschijnsel mens” is verschenen.Hij was een priester Jezuit. Pas na zijn dood kon zijn werk gepubliceerd worden. De rooms katholieke hierarchie in Rome heeft hem het zwijgen opgelegd, aangezien hij aan het dogma omtrent het ontstaan van het leven op aarde en de schepping van de mens in zijn wetenschappelijke evolutietheorie volledig voorbij gegaan is. Pere Pierre, heeft er zijn hele werkzame leven bij de kerk op aangedrongen, dat religie niet kan bestaan zonder de essentie van de wetenschap, evenals de wetenschap niet kan voorbijgaan aan de essentie van de religie. Als geoloog en paleontoloog heeft hij pionierswerk verricht. Oud stadsgenoot Fred le Haye zelf voorzienend wonend in Ierland, komt op visite en besteed aandacht aan 50-jarig jubileum van Pierre Teilhard de Chardin. Kom naar zijn boeiende lezing getiteld ‘het verschijnsel mens’,

Website: nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

11.45-12.30: Transition Town Nederland Peter Polder

Het positieve toekomstbeeld van Transition Towns: Hoe een leven met minder energie méér oplevert”

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken) waar mensen zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk te maken. De ophanden zijnde energiecrisis en klimaatverandering zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Deelnemers aan Transition Towns zetten daar een positief toekomstbeeld tegenover en werken met behulp van de kracht van de lokale gemeenschap aan de realisatie in de eigen woonomgeving. In Nederland zijn er inmiddels ruim 60 lokale TT-initiatieven. Peter Polder van Peak Oil,  (actief voor Peak Oil) geeft een voorproefje van wat TT voor uw eigen toekomst kan betekenen.

Website: transitiontowns.nl, alsook tilburg.transitiontowns.nl/agenda-tt-tilburg-2010

12.30-13.30: Prachtige wandelingen in het prachtige natuurgebied de Moerenburg/lunchtijd. Gert Brunik Bioloog: “Mee Naar Buiten in Moerenburg’.

Vlak tegen de stad licht de poort naar het Groene Woud en loop je zomaar de kans een IJsvogeltje of een Grote gele kwikstaart tegen te komen.

Voor achtergrondinformatie kun je kijken op de Blog: www.meenaarbuiten.vkblog.nl

13.30-14.15:Annemiek van Deursen, en het team van Nederlands eerste consuminderhuis  ‘Ons Genoeg’.

Drie jaar geleden startte Annemiek van Deursen met haar consuminderkringen. De Landgraafse leert de groepsleden hoe zij met het(tijdelijke) weinige geld dat men heeft, toch een zinvol en duurzaam leven kan leiden. Onlangs werd het Consuminderhuis ‘Ons Genoeg’ aan de Wilhelminastraat 25 geopend.

‘Kijk eens met een eerlijke blik naar jezelf en ga na wat je gelukkig maakt’ is de gedachte van de initiatiefneemster. Zij wil mensen bewust maken van het nut van ‘consuminderen’. Bij consuminderen wordt geluk losgekoppeld van geld en ervaar je de rijkdom van eenvoudig leven. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven en duurzaamheid stimuleren. Met als resultaat minder uitgaven en vooral bewust inkopen. Daardoor krijg je grip op geld en leven. In deze tijd van crisis geen overbodige luxe.

In het Consuminderhuis organiseert een aantal vrijwilligers gratis bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten met groepen van acht tot tien mensen worden ’consuminderkringen’ genoemd. De kringen zijn verdeeld in theoretische en praktische kringen. Er wordt kookles en bakles gegeven. Verstelwerk maken en natuurkunst o.a. Kerst en Passtukken herfst decoratie. Er worden kinderkringen gehouden waar kinderen leren knutselen. Van niets iets maken met oog voor wat de natuur ons gratis geeft. Verder leren mensen in de theoretische kringen:  onder andere te budgetteren, te administreren, energiezuinig te leven, milieubewust te leven en (kinderen) kostenbewust op te voeden. De bijeenkomsten vinden plaats in het pand aan de Wilhelminastraat 25 in Nieuwenhagen, dat tijdelijk door Hestia woongroep ter beschikking is gesteld. Deze locatie staat momenteel dan ook bekend als het Consuminderhuis ‘Ons Genoeg’.

Website: consuminderhuis.nl

14.15-15.00: Gelukkig Leven met Genoeg, Jeanine Schreurs.

JeanineSchreursJeanine Schreurs, onderzoeker en publicist. Jeanine Schreurs promoveert binnenkort. Jeanine heeft onderzoek gedaan naar duurzaam leven. In deze lezing wordt na een korte schets van sociaal-culturele oorzaken, ook dieper ingaan op de psychologische betekenis van downshiften a.d.h.v. resultaten van haar dit promotie-onderzoek. Ook wordt het model van de Gouden Driehoek uitgelegd, de Triple G van duurzaam leven: groen, gezondheid, geld. De discussie spitst zich toe op de vraag:

Kan minder consumeren een oplossing zijn voor de ernstige milieuproblemen waar we mee geconfronteerd worden?

Website  hier

15.00-15.15: Koffie/thee pauze café theater Zaal 16.

15.15-15.30: Woord van dank en welkom door bestuur Zuinigheid met Stijl en organisatie.

15.30-16.15: Low Impact Man Show, Steven Vromman.

StevenvrommanSteven Vromman alias de Low Impact Man wordt in de media wel eens voorgesteld als de man met de laagste voetafdruk van het land. Tijdens “de Low Impact Man Show” maakt hij duidelijk hoe je gelukkiger kan leven met minder impact op de planeet. Via sprekende voorbeelden, straffe cijfers, boeiende verhalen en met de nodige humor krijg je in drie kwartier een flinke stimulans om zelf aan de slag te gaan.

Opgepast: deze Show kan je leven veranderen!

Zie ook:  www.lowimpactman.be

16.30-17.00: Vrije ruimte Café Theater Zaal 16.

17.00-17.45: ´Hapklare Brokken´ Cabaratier Arie Vuyks.

Arie Vuijks, voorheen columnist in Genoeg. Vrolijke en niet grove cabaretvoorstelling met minimale middelen.

Website: www.arievuyk.nl

18.00-19.00: Feestelijke nazit in Café Zaal 16.

19.30-21.30: Vegetarisch eten in De Imme (vlakbij Centraal Station)

Naast de lezingen in de zaal, in Café Zaal 16:

12.00-15.00 Workshop ‘Knutselen met afvalmateriaal, Cora Westerink.

Knutselen kan ook gratis en voor niets, kijk bijvoorbeeld maar in de natuur waar van alles te vinden is om iets creatiefs mee te doen. En wat dacht je van afvalmateriaal? Laat je inspireren door alle afvalmaterialen die voor jou zijn verzameld! Wat je al niet kan verwezenlijken met afval !!! Je staat verteld ! We maken hierbij vooral plezier met elkaar.

www.kunstvoorkinderenmetautisme

www.corawesterink.eu

Ook vóór 12.00 en ná 15.00 wordt de mogelijkheid geboden te tekenen en creatief bezig te zijn, onder begeleiding.

11.30-17.00: Theater Café Zaal 16 – Informatiemarkt.

In het gezellige café van Theater Zaal 16 wordt informatie geboden. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de Kleine Aarde, de Mondiale Voetafdruk, Consuminderteams, Letskringen, 12ambachten, Uitgeverij Genoeg, Omslag Eindhoven, Transition Towns, Consuminderen, Zuinigheid met Stijll, Budgetteren, en de Kleureneconomie.

Waarschijnlijk zal niet iedereen de hele dag aanwezig zijn, daarom is de entree prijs juist ook laag.

Mobiele versie afsluiten