Site pictogram Tilburgers.nl

Lokaal Tilburg stelt vragen over ‘Het Blauwe Gebouw’

Raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg gaat in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat van maandag 4 september 2017 vragen stellen over de mogelijke ontwikkelingen rond het ‘blauwe gebouw’.

Hiermee wordt het voormalige pand van de Gemeentelijke Sociale Dienst bedoeld dat op de hoek van de Burgemeester Brokxlaan en de Besterdring staat. Het is rond 1975 gebouwd naar het ontwerp van architect Jac. van Oers (1939 – 2003). Op dit moment zit daar MCSI (Midpoint Center Social Innovation) in gevestigd.

Frans van Aarle schrijft in zijn inleiding:  “Dit kenmerkende gebouw in de Spoorzone wordt door de stad zowel betiteld als ‘monsterlijk en gedrocht’ terwijl anderen juist spreken over de architectonische waarde die kenmerkend is voor Tilburg en de Spoorzone in het bijzonder. De actiegroep “Het blauwe gebouw” heeft een speciale Facebook-pagina (www.facebook.com/hetblauwegebouw) met als doel dit gebouw te behouden als icoon voor de architectuur uit de jaren zeventig. Ook erfgoedvereniging Heemschut staat sympathiek tegenover dit idee en spreekt over ‘bedreigd erfgoed’.

Het Blauwe Gebouw is eigendom van B.a. K. Beheer B.V. uit Rotterdam en deze eigenaar heeft projectontwikkelaar Cordeel en architect Robert Winkel van het Rotterdamse architectenbureau Mei Architects en Planners in de arm genomen om een appartementengebouw te ontwerpen.

Lokaal Tilburg wil graag van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) weten welke afspraken er zijn gemaakt over de nieuwe ontwikkelingen op deze plek en ook welke procedures er nog moeten worden gevolgd voordat er kan worden begonnen met sloop en nieuwbouw.

Ten slotte wil Frans van Aarle ook weten of het nog mogelijk is dat het College met de projectontwikkelaar in gesprek gaat over het belang van het Tilburgse erfgoed.

Mobiele versie afsluiten