Site pictogram Tilburgers.nl

De lokale driehoek wil minder geweld in het uitgaansgebied

06-13-2014-korte-heuvel-1-3-Sp-OranjeDe politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Tilburg (De lokale driehoek) willen nog minder geweldsincidenten in het uitgaansgebied van Tilburg. Daarom worden onder meer, op vrijdag en zaterdag avond, twee horecastewards ingezet en komt er een Horeca Alarm Systeem. De lokale driehoek heeft de ambitie uitgesproken dat het aantal geweldsincidenten in 2018 met 50% gedaald moet zijn ten opzichte van 2011 (286 incidenten).

De lokale driehoek neem de maatregelen om het centrum nog aantrekkelijker te maken om uit te gaan. De afgelopen tijd is het horecatoezicht verbeterd en zijn er fouilleeracties geweest. De horecastewards, dit zijn medewerkers van een beveiligingsbedrijf die zijn opgeleid tot straatcoach, gaan vanaf vrijdag 9 december 2016 aan de slag. Ze gaan bezoekers van het uitgaansgebied aanspreken, vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op gedragsregels. Vanaf januari 2017 wordt het Horeca Alarm Systeem ingezet. Met dit systeem kunnen horecaportiers snel  contact kunnen opnemen met politie en cameratoezicht. Daarnaast zijn er plannen gemaakt voor de jongeren die voor de meeste geweldsincidenten zorgen.
Veilig en plezierig

Peter Noordanus 2015-06-01_17-51-57Burgemeester Peter Noordanus: “Tilburg is gelukkig een prettige stad om veilig en plezierig uit te gaan. Toch willen we het aantal incidenten nog verder terugdringen, dat maakt de stad immers nog
aantrekkelijker. Zo nemen we ook maatregelen die de subjectieve veiligheid moeten verbeteren. We hebben de maatregelen in goed overleg met de horeca bepaald, zij konden zich vinden in de aanpak.”

Alcoholgebruik heeft een groot effect op geweld in het uitgaansgebied. Er worden dan ook maatregelen genomen die het alcoholgebruik moeten beperken, vooral onder jongeren. Zo wordt jeugd die thuis heeft ‘ingedronken’ gecontroleerd bij fietspaden naar het centrum of in de bus. Ook worden er blaastesten ingezet onder minderjarigen in het centrum. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven op scholen en gecontroleerd op schoolfeesten.

Daarnaast start de komende periode het LivingLab Tilburg in het uitgaansgebied. Hier wordt onder meer geëxperimenteerd met de inzet van verlichting en geluid (lichtscenario’s voor sfeer en de-escalatie), 3D visualisatie, en big data patroonanalyse. Het LivingLab Tilburg is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, horeca, het Dutch Institute for Technology Safety & Security en de gemeente.

Mobiele versie afsluiten