Site pictogram Tilburgers.nl

LST: Geen subsidie als Zwarte Piet niet zichzelf mag zijn

Sinterklaas en Zwarte PietenGeen subsidie voor Sint Nicolaas Comité als Zwarte Piet niet zichzelf mag zijn! Dit vindt de Lijst Smolders Tilburg (LST).

Met de volgende onderbouwing van LST: “Al in 1901 maakte Tilburg kennis met het fenomeen van de intocht van Sint Nicolaas. Omdat de zeer gewaardeerde intocht nog steeds bestaat, is het een van de oudste van Nederland. De laatste jaren is er volgens de LST fractie een onbegrijpelijke en steeds weer terugkerende discussie over Zwarte Piet. Hij zou een symbool zijn van slavernij en racisme! Een discussie die bij vele Nederlanders en dus ook bij veel Tilburgers niet begrepen wordt en tot grote ergernis en onvrede leidt. Niemand, op een enkeling na, ziet in deze traditionele Piet ook maar enige vorm van slavernij en/of racisme. Wij hopen dat het Sint Nicolaas Comité van Tilburg zich niet laat meeslepen in deze achterlijke vorm van het kweken van een schuldgevoel en het oneigenlijk aannemen van een slachtofferrol over de rug van een kinderfeest.”

De LST heeft de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester &Wethouders (B&W):
• Is het college bereid om een duidelijk signaal af te geven aan de inwoners van de gemeente Tilburg dat onze stad staat voor het behoud van deze traditie met de traditionele zwarte Pieten zoals we die al heel lang kennen, omdat dit alles absoluut niets te maken heeft met racisme en men niet moet zwichten voor een paar zeurpieten?
• De LST gaat er vanuit dat het huidige Sint Nicolaas Comité de traditionele zwarte Piet niet gaat aanpassen, maar als dat wel gebeurt, is het college dan bereid om de waarderingssubsidie die dit Sint Nicolaas Comité krijgt van de gemeente Tilburg, dan niet meer te verstrekken?

Mobiele versie afsluiten