Site pictogram Tilburgers.nl

Marcel Meijs nieuwe gemeentesecretaris

marcel_meijs
Marcel J.M. Meijs

Marcel J.M. Meijs (1956) is per 1 januari 2017 de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur en daarmee de hoogste ambtenaar van de gemeente Tilburg. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een zorgvuldige en uitgebreide selectieprocedure.

Marcel Meijs is sinds 2005 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Enschede. Meijs werkte al vanaf 1989 in Enschede met een onderbreking van vier jaar in Limburg waar hij gemeentesecretaris was van de gemeente Geleen-Sittard. Hij begon zijn carrière als ambtenaar als onderzoeker op de afdeling Onderzoek & statistiek. In verband met zijn nieuwe functie verhuist Meijs naar Tilburg.

De selectieprocedure in Tilburg is begeleid door een extern bureau. Na de eerste gespreksronde was de selectiecommissie overtuigd van de persoonlijkheid, de kwaliteiten en ervaring van Marcel Meijs. Daarna heeft – zoals bij deze functie gebruikelijk is – een gesprek plaatsgevonden met leden van de Ondernemingsraad. Zij hebben positief geadviseerd over de benoeming. Natuurlijk heeft Meijs ook uitgebreid gesproken met het directieteam en kennisgemaakt met leden van het college. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat Marcel Meijs een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie zoals de gemeente Tilburg die geformuleerd heeft.

“Met het vertrek van Marcel Meijs verliezen we een gemeentesecretaris die veel heeft betekend voor Enschede. We danken hem meer dan hartelijk voor zijn inzet en alles wat hij bereikt heeft in de afgelopen jaren en we wensen hem alle succes in Tilburg.” laat burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede weten.

gabrielle haanen - nieuwjaar 2015
vorige gemeentesecretaris, Gabrielle Haanen

Op 1 oktober maakte de vorige gemeentesecretaris, Gabrielle Haanen, de overstap naar Utrecht. Vanaf het vertrek van Haanen tot het aantreden van Meijs, vangt het directieteam deze rol op.

Mobiele versie afsluiten